2. Uluslararası Alternatif Eğitim Sempozyumu Panel&Forum ve Atölye Katılımcı başvuru formu
Lütfen başvurudan önce atölye açıklamalarını dikkatlice okuyunuz.
Sempozyum gönüllüler tarafından organize edilmektedir ve atölyelere katılımlar ücretsizdir.
Atölye kontenjanları sınırlı olduğundan, başvurular arasından atölye liderleri tarafından seçim yapılacaktır.
Sempozyum detayları için
http://alternatif-egitim.org
Email address *
Panel&Forum programı

EĞİTİME ALTERNATİF ARAYIŞLAR

25 Mayıs Cumartesi
Kayıt 8:30- 9:00
Açılış 9:00- 9:30 İlke Özkan, Ceren Ünal, İdil Özkan
9:30- 10:00 Öğrenci Gözünden Okul: Rüya Aygüneş

1. Panel: 10:00- 12:00
Moderatör: Özlem Arkun
Eğitimde Alternatif Arayışlara Farklı Bakışlar
Okulsuzluk- Alexander Khost (ABD)
Reggio Emilia Yaklaşımı- Suzanne Axelsson (İsveç)
Waldorf Pedagojisi- Lena Merkle (Türkiye)
Demokratik Okullar- Sinan Erdoğan (Almanya)
Kırsalda Eğitim- Rao Yerravallı (Hindistan)

Ara

2. Panel 13:00- 16:00
Moderatör: Ömer Özkan, Melissa Azizli
Türkiye’de Alternatif Eğitim Örnekleri
Türkiye’de Montessori Deneyimi- Gökçe Tekinturhan (Montessori Kooperatifi)
Türkiye’de Reggio Emilia Deneyimi- Ayşegül Ünal Saraç, Burak Genç, Sevinç Alptekin (Reggio Emilia Derneği)
Türkiye’de Waldorf Deneyimi- Gülay Kav, Aslı Gül Ay (Nisan İmece Anaokulu)
Türkiye’de Demokratik Okul Deneyimi- Canan Çağdavul, Melek Aksözek (Eskişehir Uçan Bisiklet İlkokulu), Gonca Fide (Meraklı Kedi İlkokulu)
Türkiye’de Evde Eğitim/Okulsuzluk Deneyimi- Yusuf Düşmez, Mehmet Çıvgınoğlu, Behiç Eren Karataş
Ara

3. Panel 16.30- 18.30
Moderatör: Nuray Ardıç
Dezavantajlı Gruplarda Alternatif Eğitim Uygulamaları
Hastanede Kalan Çocuk Öğretmeni Olmak– Çocuk, Çocuk Olunca İyileşir - Melek Okur (Hayata Renk Ver Derneği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü)
Sınır Tanımayan Palyaçolar Türkiye Deneyimi; Gülmenin İyileştirici Gücü- Güray Dinçol (Sınır Tanımayan Palyaçolar)
Venezuela’dan Ayvalık’a Sanat Yoluyla Sosyal Hareket: Zeytin Çekirdekleri- İlknur Kavlak (Zeytin Çekirdekleri)
Dezavantajlı Öğrenciler İçin Yeni Bir Öğretmen Modeli: Brikolör Öğretmen- Kemal İnal (Alternatif Eğitim Ağı)
Özel Gereksinimli Bireylerde Bütünsel Yaklaşım ve Şifalı Pedagoji- Cavit Yeşildağ
? - Gökçe Baltacı, Rüya Nesrin Kılınçkını (Tarlabaşı Toplum Merkezi)

26 Mayıs Pazar
1. Panel - Forum 10:00- 12:00
Moderatör: V. Metin Bayrak
Soruşturma: 21. Yüzyıl Becerileri ve Alternatif Eğitim
Post-truth Zamanlarda Eğitim- Sibel Ataman Yalı (TUHED Alan Editörü)
Endüstri 4.0- Erdal Ayan (Marburg Üniversitesi)
Yeni Nesil Eğitim İçin Oyunlaştırma- Ercan Altuğ Yılmaz
Dijital Becerilere Eleştirel Bakış- Bager Akbay
21. Yüzyıl ve “İnsanın İşi”- V. Metin Bayrak (Opus Noesis)

Ara

2. Panel – Forum 13:00- 15:00
Moderatör: Nur Akdemir
Alternatif Eğitim ve Güncel Sorunlar
Waldorf Okullarında Öğretmen Sorunları- Faruk Konukçu (Waldorf Alanya Özel Yaşam Okulları)
Milli Eğitimde Öğretmen Olmak: Alternatif Eğitime Erişim- Nuray Ardıç (MEB)
Velilerin Alternatif Eğitimle İmtihanı- Canan Çağdavul (Eskişehir Uçan Bisiklet İlkokulu), Ebru Salah (Her Çocuk Bir Evren Anaokulu)
Alternatif Eğitim Modellerinin Türkiye Eğitim Sistemine Entegrasyonu- Seben Ayşe Dayı (Erişilebilir Her Şey)

Ara

3. Panel 15:30- 18:00
Forum: Arayışlar, Karşılaşmalar ve Ağlar
Moderatör: Akif Pamuk
Yanıtı aranacak olası sorular:
1- Eğitime alternatif arayışlar içerisinde karşılaşılan ortak sorunlar nelerdir?
2- Eğitime alternatif arayışlar içerisinde karşılaşılan ortak sorunlara geliştirebileceğimiz çözümler nelerdir?
3- Çözüm noktasında örgütlenme nerede durmaktadır?
4- Velilerin örgütlenmesi neden bir ihtiyaç?
5- Öğretmenlerin örgütlenmesi neden bir ihtiyaç?
6- Ortak ağların yaratılması nasıl mümkün olabilir?


Düzenleme Kurulu
Köy Okulları Değişim Ağı Derneği, Yeni İnsan Yayınevi, Waldorf Nisan İmece Anaokulu, Reggio Emilia Derneği, Opus Noesis, Alternatif Eğitim Dergisi, Yeryüzü Derneği

Atölye bilgileri
Atölye No: 52
Tarih: 25 Mayıs Cumartesi
Saat: 10.00 - .10.45
Salon: Küçük Salon
Lider(ler): Mete Akoğuz
Atölye Yaratıcı Drama ile Alternatif Öğretim
Hedef kitle: Yaratıcı drama eğitimi almamış sınıf öğretmenleri
Tanıtım: Yaratıcı drama ile öğretim; konuların bir grup çalışması içinde, doğaçlama, rol oynama vb. tekniklerle öğrenilip, ürün oluşturulmasıdır. Günümüzde eğitimler çoğunlukla ezbere dayalı olarak gerçekleşmektedir. Atölyede; yaratıcı drama ile konuların, yaparak yaşayarak öğrenilmesinin yolları gösterilecek, bütün duyu organlarının nasıl kullanıldığına tanıklık edilmesi sağlanıp, kalıcı öğrenmenin nasıl gerçekleştiği fark ettirilecektir.
Atölye No: 31
Tarih 25 Mayıs Cumartesi
Saat: 11.45 - 12.45
Salon: Sergi Alanı
Lider(ler): Erhan Güneş, Selin Sungar, Defne Sungar
Atölye İmge Oyunları (Yaratıcı Yazarlık)
Hedef kitle: Ortaokul eğitmenleri, Lise eğitmenleri
Tanıtım: Atölye katılımcılarının eğitim sistemindeki baskıcı ve rekabetçi ortamdan uzaklaşarak, hayal güçlerini ve fikirlerini özgürce ifade etmeleri ve bunları kelimelerin gücünü kullanarak yazıya dökmeleri amaçlanmıştır. Katılımcıları; yazının, hikayelerin ve şiirlerin büyülü dünyası ile tanıştırmak ve hayatlarında her daim onları yanlarında taşımaları arzu edilmektedir.
Atölye No: 20
Tarih: 25 Mayıs Cumartesi
Saat: 10.00 - 11.30
Salon: Büyük Salon
Lider(ler): Dr. Nilay Yılmaz, Uzm. Bahar Gürey
Atölye Kolektifiz
Hedef kitle: Okul öncesi eğitmenleri, İlkokul eğitmenleri
Tanıtım: Yaratıcı düşünmenin, yaratıcı yazmanın ve yaratıcı dramanın iç içe geçtiği disiplinlerarası bir çalışma olan bu atölyede; dans ve çizgiden yola çıkarak çocukların hareket ihtiyacını karşılamak, bedeniyle kendini ifade etmesi, devinimi çizgiye aktarması ya da çizgiyi devinime aktarması sürecinde kolektif bir üretime geçmesi hedeflenmektedir.
Atölye No: 10
Tarih: 25 Mayıs Cumartesi
Saat: 11.00 - 12.30
Salon: Küçük Salon
Lider(ler): Özgün Dündar Cihangiroğlu
Atölye Okullarda Sanat ve Bilim Eğitiminde Düşünce Biçimleri
Hedef kitle: Okul öncesi eğitmenleri, İlkokul eğitmenleri, Ortaokul eğitmenleri, Lise eğitmenleri
Tanıtım: Sanat ve bilim eğitiminin heyecanının okullarda verilemediğinden hareketle , bu alanlardaki eğitime ve düşünce şekillerine farklı açılardan bakılacak ve küçük pratiklerle sanatın ve bilimin heyecanlı dünyası deneyimlenecektir.
Atölye No: 27
Tarih: 25 Mayıs Cumartesi
Saat: 11.30 - 12.15
Salon: Sergi Alanı
Lider(ler): Dilek Geçit
Atölye Kuş Gözlemi
Hedef kitle: 9+ yaş eğitim veren tüm eğitimciler
Tanıtım: İngiltere’de yapılan araştırmada, günümüzde öğrencilerin bir gün içerisinde hapishanedeki mahkumlardan daha az açık havaya çıktığı saptanmıştır. Öğrencilerin daha çok doğada olması, doğayı tanınması, sevmesi ve koruması için kuş gözlem hobisine yönelmek isteyen öğretmenlerin sayısı İstanbul’da her geçen gün artmaktadır. Atölyede kuş gözlem atölyelerini kendi okullarında, ornitolog vb. uzman yardımı olmadan düzenlemelerini sağlamak amaçlanmıştır.
Atölye No: 9
Tarih: 25 Mayıs Cumartesi
Saat: 13.00 - 13.45
Salon: Büyük Salon
Lider(ler): Seferihisar Çocuk Belediyesi ekibi
Atölye Çocuk Aklı Deme, Çocuk Haklı
Hedef kitle: İlkokul eğitmenleri, Ortaokul eğitmenleri
Tanıtım: Çocukların yerel yönetime katılmalarını sağlamak amacıyla yola çıkan Seferihisar Çocuk Belediyesi üyelerinin, çocuk hakları alanında yaptıkları çalışmalar aktarılacaktır.
Atölye No: 24
Tarih: 25 Mayıs Cumartesi
Saat: 13.00 - 13.45
Salon: Küçük Salon
Lider(ler): Fulya Sormaz Öğüt
Atölye Alternatif Eğitimde Çocuklar İçin Felsefe (P4C) Yönteminin Kullanılması
Hedef kitle: Okul öncesi eğitmenleri, İlkokul eğitmenleri, Ortaokul eğitmenleri, Lise eğitmenleri, Diğer
Tanıtım: Katılımcı öğretmenleri; sormak edimini güçlendirici, düşünme ve muhakeme yeteneğini geliştirip derinleştirici etkileri olan “Çocuklar İçin Felsefe” metodolojisinin kuramsal ve uygulama temelleriyle tanıştırmak hedeflenmektedir.
Atölye No: 11
Tarih: 25 Mayıs Cumartesi
Saat: 13.00 - 13.45
Salon: Sergi Alanı
Lider(ler): Edanur Moluz
Atölye İlham Doğada
Hedef kitle: Okul öncesi eğitmenleri
Tanıtım: Doğa, ağaçlar, toprak gibi zengin bir kaynağımız olmasına rağmen doğanın eğitime dahil edilmemesinden yola çıkarak, bu konuda öğretmenlere farkındalık kazandırmak amaçlanmıştır. Özelikle prososyal davranışları okul öncesi çocuklarına kazandırmak için somut örneklere ihtiyaç duyulduğu için bu konuda doğadan nasıl destek alınabileceğine ilişkin fikirler atölye içerisine harmanlanmıştır. Not: Katılımcılardan geldikleri şehirlerden bir avuç toprak ve bir adet yaprak getirmeleri istenecektir.
Atölye No: 26
Tarih: 25 Mayıs Cumartesi
Saat: 14.00 - 14.45
Salon: Küçük Salon
Lider(ler): Pınar Yılmaz
Atölye Matematikle Ne İlgisi Var!
Hedef kitle: İlkokul eğitmenleri, Ortaokul eğitmenleri
Tanıtım: Matemetik gerçekten zor mu? Sanat çok mu kolay? Farklı iki branşın ortak noktaları hiç yok mu? Farklı iki branş arasındaki bağlantıyı yapılandırarak, zor ve kolay kavramlarının zaman içerisinde nasıl değiştiği, başka bir pencereden nasıl bakılabileceği ve tüm bunların öğrenme üzerindeki etkisi sorgulanacaktır.
Atölye No: 1
Tarih: 25 Mayıs Cumartesi
Saat: 14.00 - 15.30
Salon: Sergi Alanı
Lider(ler): Cavit Yeşildağ
Atölye Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivitede Pedagojik Uygulamalar
Hedef kitle: İlkokul eğitmenleri
Tanıtım: Son 10 yılda dikkat eksikliği ve hiperaktivite tanısı alan ilkokul ve ortaokul öğrenci sayısında büyük bir artış görülmektedir. Ancak sahada bu çocuklar ile çalışan öğretmen ve diğer uzmanların konuya ilişkin pedagojik uygulama alternatifleri yok denecek azdır. Atölye; sahada ilkokul ve ortaokul öğrencileri ile çalışan başta öğretmen olmak üzere, birçok uzmana konuya ilişkin bütünsel pedagojik uygulamaları aktarmayı hedeflemektedir. Bu kapsamda, hareket ve sanat temelli pedagojik uygulama becerilerinin kazandırılması ana hedef olarak belirlenmiştir.
Atölye No: 6
Tarih: 25 Mayıs Cumartesi
Saat: 14.00 - 15.30
Salon: Büyük Salon
Lider(ler): Suzanne Axelsson
Atölye Reggio Emilia'da Pedagojik Dinleme
Hedef kitle: Tüm Eğitmenler
Tanıtım: Birçoğumuzun uyanık olduğumuz saatlerin yaklaşık %70 - 80'ini herhangi bir iletişimin içerisinde olarak geçirdiğimizi gösteren pek çok araştırma mevcut. Bu iletişim süresinin yaklaşık % 9'unu yazmak, % 16'sını okumak, % 30'unu konuşmak ve % 45'ini dinlemek için harcıyoruz. Bu çalışmalara rağmen okullar okuma, yazma ve konuşma becerilerine odaklanır ve dinleme konusunda destek veya ders verilmez. Başka araştırmalar, konuşmacının yüz ifadelerindeki mesajın anlamının % 55'ini konuşmacının yüz ifadesinden, %38’ini mesajı nasıl söylediğinden ve %7’sini konuşulan kelimelerin kendisinden anladığımızı ortaya koyuyor. Yine okullar, çocukların konuşma yapanların niyetini tam olarak anlamaları için gereken sosyal becerilere ve ilişkilere değil kelimelere odaklanır - öğretmen de dersleri açıklama ve gerçekleri paylaşma yoluyla anlatır. Dinleme Atölyesinde yapacağımız egzersizlerde kelimelerin ötesinde diyalog geliştirme tecrübeleri edineceğiz.
Atölye No: 28
Tarih: 25 Mayıs Cumartesi
Saat: 15.00 - 15.45
Salon: Küçük Salon
Lider(ler): Gönül Çifçi, Nuray Ardıç
Atölye Şiirim Buluta Takıldı
Hedef kitle: Ortaokul eğitmenleri
Tanıtım: Türkçenin okuma, yazma, dinleme ve konuşma olmak üzere dört alanından yola çıkarak, bu dört beceri süreç odaklı olarak ele alınacak ve Behiç Ak’ın “Bulutlara Şiir Yazan Çocuk” kitabı üzerinden yaratıcı drama ve yaratıcı yazma yöntemi uygulanacaktır.
Atölye No: 54
Tarih: 25 Mayıs Cumartesi
Saat: 15:45 - 17:30
Salon: Sergi Alanı
Lider(ler): Rao Yerravalli
Atölye Rishi Valley okulları eğitim uygulamaları
Hedef kitle: Tüm Eğitmenler
Tanıtım: Rishi Valley okularında uygulama birleştirilmiş sınıf uygulamaları ve Rishi Valley okullarının özellikleri
Atölye No: 5
Tarih 25 Mayıs Cumartesi
Saat: 16.00 - 16.45
Salon: Küçük Salon
Lider(ler): Yavuz Yaşar
Atölye Tarih Derslerinde Reggio Emilia Yaklaşımı
Hedef kitle: Okul öncesi eğitmenleri
Tanıtım: Tarih öğretiminin okul öncesi eğitimde eksikliğini gidermek amacıyla, tarih öğretimindeki düşünme becerilerini Reggio Emilia yaklaşımı ile çocuklara edindirebilmek hedeflenmektedir.
Atölye No: 18
Tarih 25 Mayıs Cumartesi
Saat: 16.00 - 16.45
Salon: Büyük Salon
Lider(ler): Şirin Giyik
Atölye Düşünme Becerileri Odaklı Öğrenme
Hedef kitle: Ortaokul Eğitmenleri
Tanıtım: Öğretmenlerin çocukların öğrenme sürecine bakışlarını sorgulamalarını sağlamak amacıyla, argümantasyon tabanlı yapılandırma incelenecek ve eleştirel düşünme becerilerini destekleyecek örnekler sunulacaktır.
Atölye No: 29
Tarih 25 Mayıs Cumartesi
Saat: 17.00 - 18.30
Salon: Büyük Salon
Lider(ler): Refika Bakoğlu
Atölye Dışavurumcu Sanatlarla Bireysel Kaynak ve Yetkinliklerin Keşfi
Hedef kitle: Tüm eğitmenler
Tanıtım: Eğitimciler, dışavurumcu sanatlar yoluyla kendi kaynaklarını keşfetme yolculuğuna çıkacaklar. Üzerinde çalıştıkları bir konuda dahi, kaynak ve yetkinlikleriyle yepyeni açılımlar yapabileceklerini keşfetmelerinde eğitimcilere ilham kaynağı olması hedeflenmektedir.
Atölye No: 7
Tarih 26 Mayıs Pazar
Saat: 10.00 - 10.45
Salon: Büyük Salon
Lider(ler): Derya Uyar Demir, Ayşe Seviğ Koçyiğit
Atölye Renkler ve Boya Yapımı
Hedef kitle: Okul öncesi eğitmenleri
Tanıtım: Sanat öğretmeni, Reggio Emilia ilhamlı bir sınıfta çocukların merak ve ilgilerinden yola çıkarak oluşan projeleri nasıl destekler ve geliştirir, çocukların sanatsal bakış açılarını, çizim (desen), yaratıcılık (farklı materyaller, farklı dokularda yüzeyler vb.) gibi becerilerinin gelişiminde nasıl rol oynar gibi sorulara cevap bulunacaktır.
Atölye No: 51
Tarih 26 Mayıs Pazar
Saat: 10.00 - 11.30
Salon: Küçük Salon
Lider(ler): Pınar Gökbayrak, Burçin Yıldırım
Atölye Okulunuzun Mimarı Siz Olsaydınız...
Hedef kitle: Okul öncesi eğitmenleri, İlkokul eğitmenleri, Ortaokul eğitmenleri, Lise eğitmenleri
Tanıtım: Okulun fiziksel ortamı öğretmen için kolaylaştırıcı ve ilham verici olabilir. Mekan kurgusu başat bir eğitim aracı olup, öğrencileri çok yönlü bireyler olmaya, sosyalleşmeye, katılımcılığa, merak duymaya ve işbirliğine teşvik edebilir. Atölyede birlikte bir "okul tasarlanarak" mevcut okul ortamları iyileştirmek üzere tartışmaya açılacaktır.
Atölye No: 14
Tarih 26 Mayıs Pazar
Saat: 11.00 - 11.45
Salon: Büyük Salon
Lider(ler): Iraz Aslı Şekerci
Atölye Karşılaşma… "Öğrenme sürecinde kendiliğinden karşılaşmalar. Öğreten, öğrenen, mekan, zaman”
Hedef kitle: Okul öncesi eğitmenleri, İlkokul eğitmenleri
Tanıtım: Atölyede; yaşadığımız kültür ile harmanlanan öğrenci ve öğretmenin, karşılıklı yaşam alışverişi içinde olduğu, katılımcıların biçilmiş rolleri uygulamadığı bir eğitim alanı planlamaya dair fikirler paylaşılacaktır. Bunu, günlük eğitim sürecinin olağan bir parçası olarak nasıl yerleştirebileceğimiz sorusuna yanıt aranacaktır.
Atölye No: 21
Tarih 26 Mayıs Pazar
Saat: 11.00 - 12.30
Salon: Sergi Alanı
Lider(ler): Lerna Babikyan
Atölye Öğretmenler İçin Beden Odaklı Yaratıcı Süreçler
Hedef kitle: Tüm eğitmenler
Tanıtım: Öğretmenlerin performanslarına dair beklenti oldukça yüksektir. Onlardan akademik başarının yanında, yaratıcı ve özgüvenli bireyler yetiştirmeleri beklenir. Peki, öğretmenler kendi yaratıcı potansiyelleri ile karşılaşmış mıdır ? Bu potansiyeli geliştirmeye fırsatları olmuş mudur? Bu ve benzeri sorulardan yola çıkarak; beden farkındalığı, yaratıcılık, hafıza, dikkat, odaklanma, akıl yürütme, takip ve liderlik becerisi, hareket ve dansı sınıf içi eğitim ortamında, çeşitli etkinliklerde kullanmaya dair önerileri öğretmenlere uygulamalar ile kazandırmak hedeflenmiştir.
Atölye No: 13
Tarih 26 Mayıs Pazar
Saat: 11.30 - 12.15
Salon: Küçük Salon
Lider(ler): Gönül Çifçi
Atölye Kuklamla Öğreniyorum
Hedef kitle: Ortaokul eğitmenleri
Tanıtım: Kukla sanatı aracılığıyla, hem gelecek nesillere bu sanatı aktarmak hem de öğrencileri yaratıcı düşünmeye sevk edip yaratıcı yazma ve yaratıcı drama yöntemlerinden yararlanarak, farklı edebi metinler oluşturmak hedeflenmiştir.
Atölye No: 12
Tarih: 26 Mayıs Pazar
Saat: 13.00 - 13.45
Salon: Küçük Salon
Lider(ler): Özgür Atlas
Atölye Özel Eğitime İhtiyaç Duyan Çocuklara Yönelik Dans Hareket Terapisi Uygulamaları: Bir Model Önerisi
Hedef kitle: Diğer
Tanıtım: Alternatif terapi modellerinin olabileceği ve masa başı veya değil her türlü çalışmanın içine dans/hareket terapi uygulamalarının nasıl katılabileceği gösterilecektir. Özel çocukların eğitim ve terapisinde eğitimcilerin kullanabileceği alternatif bir model önerisi paylaşılacaktır.
Atölye No: 16
Tarih: 26 Mayıs Pazar
Saat: 13.00 - 13.45
Salon: Sergi Alanı
Lider(ler): Mine Büyükyaprak
Atölye Doğada Matematik Atölyesi
Hedef kitle: Okul öncesi eğitmenleri
Tanıtım: Okul öncesi öğretmenlerinin yanılgısı, sadece sınıf içi eğitimlerle kazanım, kavram ya da hedeflere ulaşılabileceğidir.Bu atölyede çocukların sınıf içinde yaptıkları çalışmaları sınıf dışı öğrenme ortamlarında; bir park, orman, yürüyüş alanında, bazen doğal materyaller kullanarak bazen de sadece dinleme, takip etme ve gözlemlerle bir öğrenme süreci oluşturulabileceğini aktarmak hedeflenmektedir.
Atölye No: 53
Tarih: 26 Mayıs Pazar
Saat: 13.00 - 13.45
Salon: Büyük Salon
Lider(ler): Duygunur Şahin Aslan
Atölye Yaratıcılığını Özgür Bırak: Anlık Yaratıcı Düşünme
Hedef kitle: Tüm eğitmenler
Tanıtım: Yaratıcı düşünme nedir? Yaratıcılık doğuştan mı gelir yoksa yaratıcılığımızı geliştirebilir miyiz? Peki, ya anlık yaratıcı düşünme nedir? Bu soruların ve daha fazlasının yanıtı bu atölyede sizleri bekliyor olacak. Yaratıcılığınızı özgür bırakmaya hazır mısınız?
Atölye No: 4
Tarih: 26 Mayıs Pazar
Saat: 14.00 - 14.45
Salon: Küçük Salon
Lider(ler): Nevin Özdil, Gizem Tazegül
Atölye Kuzguncuk Masa Tiyatrosu
Hedef kitle: Okul öncesi eğitmenleri
Tanıtım: Waldorf pedagojisinde okul öncesinde kullanılan masa tiyatrosu deneyimlenecektir.
Atölye No: 22
Tarih: 26 Mayıs Pazar
Saat: 14.00 - 14.45
Salon: Sergi Alanı
Lider(ler): Gözde Öztürk
Atölye Doğada Masal Atölyesi
Hedef kitle: Okul öncesi eğitmenleri
Tanıtım: Hayal kurmak sınırsızdır. Reggio Emillia felsefesinden ilhamla doğada masal anlatmanın, hem keşfetmeye hem de hayal kurmaya uçsuz bucaksız bir kapı olduğunu düşünüyorum. Bu nedenle doğa ile masalı bütünleştirerek öğrenmeyi aktif hale getirmek amaçlanmaktadır.
Atölye No: 2
Tarih: 26 Mayıs Pazar
Saat: 14.45 - 15.30
Salon: Büyük Salon
Lider(ler): S.Sevil Yiğiter
Atölye Çift Engellilerde Waldorf Eğitimi
Hedef kitle: İlkokul eğitmenleri
Tanıtım: Atölye; çift engeli olan ögrencilerin daha kolay ve kalıcı öğrenmelerini sağlayabilmek ihtiyacından yola çıkarak bir yandan bedensel, zihinsel, duygusal gelişimlerini desteklerken, bir yandan da doğadan destek alarak yaparak yaşayarak öğrenmelerini sağlayabilmek amacıyla oluşturulmuştur.
Atölye No: 15
Tarih: 26 Mayıs Pazar
Saat: 15.00 - 16.30
Salon: Küçük Salon
Lider(ler): Alexander Khost
Atölye Demokratik Okullarda Eğitim Uygulamaları
Hedef kitle: Tüm Eğitmenler
Tanıtım: Demokratik Okullarda Eğitim Uygulamaları
Atölye No: 3
Tarih: 26 Mayıs Pazar
Saat: 15.45 - 16.30
Salon: Büyük Salon
Lider(ler): Filiz İçli , Sait N. Akçal
Atölye Waldorf Pedagojisinde Güne Başlangıç ve Devirsel Ana Ders: Harf Anlatımı
Hedef kitle: İlkokul eğitmenleri
Tanıtım: Waldorf okulunda masal ve tahta çizimi ile harf öğretiminin nasıl yapıldığı anlatılacaktır.
Atölye No: 17
Tarih: 26 Mayıs Pazar
Saat: 16.30 - 18.00
Salon: Büyük Salon
Lider(ler): Kesra Okumuş, Fatoş Ateş
Atölye Yaşamı Zenginleştiren Sınıflar
Hedef kitle: İlkokul eğitmenleri
Tanıtım: Katılımcı ve barışçıl öğrenme toplulukları oluşturmak için çocuğun kendi duygu ve ihtiyaçlarının farkına varması gerekmektedir ve bu durum, güven ortamının oluşmasına katkı sunar. Aynı zamanda da sınıf/okul içinde yaşanan çatışma çözümüne yönelik farklı bakış açıları getirir. Bu atölye ile katılımcıların, sürekli olagelen "şiddet" vakalarına farklı bir yoldan yaklaşmalarına dair cesaret ihtiyaçlarının karşılanacağı hedeflenmektedir.
Atölye No: 30
Tarih: 26 Mayıs Pazar
Saat: 17.00 - 17.45
Salon: Küçük Salon
Lider(ler): Gökhan Metinnam, Uğur Ergenç
Atölye Çocuklarla Güvenli Alet (soyacak, çakı, balta vs.) Kullanımı ve Yönergeleştirilmesi
Hedef kitle: İlkokul eğitmenleri
Tanıtım: Yetişkinlerin kaygılarından dolayı, çocukların geç yaşta aletlerle tanışmaları derdinden yola çıkan atölye liderleri, çocuklarla kullandıkları çeşitli aletler ile ilgili farkındalık yaratmak istemiştir. Bu farkındalık üzerine, alet kullanımını pratik etmede işe yarayacak bazı yönergelerin katılımcılar ile birlikte oluşturulması hedeflenmektedir.
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service