แบบฟอร์มบันทึกข้อมูลครูผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนภูมิศาสตร์
แบบกรอกข้อมูลครูผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนภูมิศาสตร์ สถาบันสังคมศึกษา สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ.
Email address *
ชื่อ-นามสกุล *
ระดับตำแหน่ง/วิทยฐานะ(ครูผู้ช่วย/ครูชำนาญการ/ครูชำนาญการพิเศษ/ครูเชี่ยวชาญ) *
สังกัดโรงเรียน *
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ *
ข้อมูลติดต่อ(โทรศัพท์/e-mail) *
รับผิดชอบการสอนระดับชั้น(ประถม/มัธยมศึกษาปีที่ 1,2....) *
ที่อยู่โรงเรียน( บ้าน.../ตำบล/อำเภอ/จังหวัด) *
ประการการทำงาน(รับราชการครู .... ปี) *
ความเชี่ยวชาญ(ด้านภูมิศาสตร์/ด้านอื่นๆ) *
ผลงานที่ผ่านมาด้านภูมิศาสตร์
สภาพและปัญหาการจัดการเรียนการสอนภูมิศาสตร์
ข้อเสนอแนะในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภูมิศาสตร์
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. - Terms of Service - Additional Terms