แบบฟอร์มบันทึกข้อมูลครูผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนภูมิศาสตร์
แบบกรอกข้อมูลครูผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนภูมิศาสตร์ สถาบันสังคมศึกษา สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ.
Email address
ชื่อ-นามสกุล
ระดับตำแหน่ง/วิทยฐานะ(ครูผู้ช่วย/ครูชำนาญการ/ครูชำนาญการพิเศษ/ครูเชี่ยวชาญ)
สังกัดโรงเรียน
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
ข้อมูลติดต่อ(โทรศัพท์/e-mail)
รับผิดชอบการสอนระดับชั้น(ประถม/มัธยมศึกษาปีที่ 1,2....)
ที่อยู่โรงเรียน( บ้าน.../ตำบล/อำเภอ/จังหวัด)
ประการการทำงาน(รับราชการครู .... ปี)
ความเชี่ยวชาญ(ด้านภูมิศาสตร์/ด้านอื่นๆ)
ผลงานที่ผ่านมาด้านภูมิศาสตร์
สภาพและปัญหาการจัดการเรียนการสอนภูมิศาสตร์
ข้อเสนอแนะในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภูมิศาสตร์
Please complete the captcha before submitting the form.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. - Terms of Service - Additional Terms