KAJIAN KEPUASAN PELANGGAN PDTSB
Soal selidik ini dijalankan adalah untuk menilai kepuasan para pelanggan terhadap perkhidmatan yang disediakan oleh pentadbiran tanah negeri. Soal selidik ini mempunyai 3 Bahagian (A, B dan C). Sukacita dipohon para pelanggan untuk melengkapkan semua butiran sepertimana tertera. Segala maklumat yang diberikan adalah rahsia dan hanya digunakan bagi meningkatkan mutu perkhidmatan kami.

Sila tandakan dipetak yang disediakan.

Bahagian:
A. MAKLUMAT ASAS RESPONDEN
B. KEKERAPAN, KAEDAH, TEMPAT DAN TUJUAN BERURUSAN
C. PENILAIAN TAHAP KEPUASAN PELANGGAN TERHADAP KUALITI
PERKHIDMATAN PEJABAT INI
BAHAGIAN A
1. Organisasi
Clear selection
2. Jantina
Clear selection
3. Umur
Clear selection
BAHAGIAN B
1. Kekerapan anda berurusan dengan pejabat ini (purata setahun)
Clear selection
2. Cara anda berurusan dengan pejabat ini (pilihan jawapan boleh melebihi satu)
BAHAGIAN C
1. Tempat berurusan (pilihan jawapan boleh melebihi satu)
2. Tujuan berurusan (pilihan jawapan boleh melebihi satu)
3. Personaliti dan keterampilan kakitangan
1 (Lemah)
2 (Kurang Memuaskan)
3 (Sederhana)
4 (Baik)
5 (Cemerlang)
Di Kaunter
Memberi layanan yang sama rata kepada semua pelanggan
Cepat dan Responsif
Bijak mengawal emosi / bersikap profesional
Clear selection
4. Masa berurusan
1 (Lemah)
2 (Kurang Memuaskan)
3 (Sederhana)
4 (Baik)
5 (Cemerlang)
Masa menunggu (tempoh)
Membekalkan maklumat yang diperlukan
Clear selection
5. Layanan dan kerjasama kakitangan
1 (Lemah)
2 (Kurang Memuaskan)
3 (Sederhana)
4 (Baik)
5 (Cemerlang)
Menggunakan bahasa yang sopan
Memberikan penjelasan yang tepat
Berkemahiran dan cekap dalam menjalankan tugas
Berusaha untuk memudahkan pelanggan
Sedia menerima pandangan atau kritikan pelanggan
Clear selection
6. Persekitaran Pejabat
1 (Lemah)
2 (Kurang Memuaskan)
3 (Sederhana)
4 (Baik)
5 (Cemerlang)
Keceriaan
Kemudahan yang disediakan
Ruang menunggu (Keselesaan)
Clear selection
7. Secara keseluruhan, sila nilai PERKHIDMATAN yang disediakan di PDTSB
Clear selection
8. Secara keseluruhan, sila nilai KEMUDAHAN yang disediakan di PDTSB
Clear selection
Cadangan tuan / puan bagi meningkatkan mutu perkhidmatan kami :
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy