อบรมแนะนำการใช้ห้องสมุดและบริการสารสนเทศ ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
ระหว่างวันที่ 19- 28 มีนาคม 2561 เวลา 13.00-16.00 ณ ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 อาคารการุณยสภา คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ เป็นจำนวน 4 รุ่น โดยมีผู้เข้าอบรม รุ่นละ 40 คน

เนื้อหาการอบรมมีดังนี้ :
1. แนะนำการสืบค้นทรัพยากรของห้องสมุด เช่น หนังสือ บทความวารสาร วิทยานิพนธ์ ด้วยระบบ KOHA
2. การตรวจสอบรายการยืม (Borrower Info) และต่ออายุการยืมหนังสือ (Renew)
3. วิธีการสืบค้น Search Navamindradhiraj Discovery Service
การใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ (Online Databases) และการค้นหาข้อมูลแบบ Open Access
4. วิธีการยืมระหว่างห้องสมุด (Inter library Loan)

Navamindradhiraj Discovery Service
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms