แบบบันทึกขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลางของโรงเรียนวัชรวิทยา [แจ้งเตือนระบบออนไลน์]
แบบบันทึกขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลางของโรงเรียนวัชรวิทยา [ระบบออนไลน์]
จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกในการแจ้งขอใช้รถยนต์ส่วนกลางของโรงเรียนวัชรวิทยา
และเป็นการส่งข้อมูลแจ้งเตือน เพื่อนให้ผู้รับผิดชอบรถ จัดเตรียมรถได้ทันท่วงที

ทั้งนี้เมื่อท่านกรอกแบบฟอร์มนี้เสร็จและส่งฟอร์มแล้ว
ให้ดำเนินการเขียนแบบบันทึกขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลางของโรงเรียนวัชรวิทยา [ฉบับกระดาษ]
แล้วนำส่งที่ห้องสำนักงานกลุ่มบริหารงานทั่วไปโดยเร็ว เพื่อเป็นหลักฐานยืนยันครับ

หากมีข้อสงสัย/สอบถามเพิ่มเติม
ติดต่อที่ ครูเจริญ พิลึก หัวหน้ากลุ่มงานบริการ
โทรศัพท์ 0992698363
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Email *
ชื่อ - สกุล ผู้ขอใช้ *
กรอกคำนำหน้าชื่อ - ชื่อและชื่อสกุล เช่น นายเจริญ พิลึก, นางสาวณิชาภัทร วงษ์บุญมาก
ตำแหน่ง *
กลุ่มสาระ/ฝ่าย *
ให้ระบุกลุ่มสาระ หรือ ฝ่าย เช่น ฝ่ายพัสดุ ฝ่ายวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เป็นต้น
ขอใช้รถยนต์ *
กรณีใช้มากกว่า 1 คัน ให้เลือกชื่อคันที่ต้องการจองใช้งาน
Required
ระบุวัตถุประสงค์ *
สถานที่ที่ต้องการไป *
ระบุจุดหมายปลายทางให้ชัดเจน เพื่อความสะดวกในการวางแผนเส้นทางของพนักงานขับรถ
วัน / เดือน / ปี และเวลาที่ออกเดินทาง *
ช่องนี้เป็นรูปแบบ ดด/วว/ปปปป ให้เลือกจากปฎิทิน ไม่กรอกเอง เนื่องจากจะกรอกผิดเพี้ยน
MM
/
DD
/
YYYY
Time
:
วัน / เดือน / ปี และเวลาที่กลับถึงโรงเรียน *
ช่องนี้เป็นรูปแบบ ดด/วว/ปปปป ให้เลือกจากปฎิทิน ไม่กรอกเอง เนื่องจากจะกรอกผิดเพี้ยน เวลากลับถึงโรงเรียน ให้ใส่เวลาประมาณหรือถ้าเป็นกำหนดแน่นอนได้ ให้ใส่กำหนดแน่นอน
MM
/
DD
/
YYYY
Time
:
ผู้เดินทางจำนวน (ครู) *
กรอกจำนวนเป็นตัวเลขเท่านั้น
ผู้เดินทางจำนวน (นักเรียน)
กรอกจำนวนเป็นตัวเลขเท่านั้น กรณีไม่มีนักเรียนไป ให้เว้นว่างไว้
ประสงค์ให้ผู้ใดเป็นผู้ขับรถ *
กรณีประสงค์เป็นบุคคลอื่นที่ไม่ใช่พนักงานขับรถ กรุณากรอกชื่อ - นามสกุลในช่องอื่น ๆ
Next
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of โรงเรียนวัชรวิทยา. Report Abuse