Đăng ký thông tin cựu sinh viên - HUBT Alumni

Thông tin ban liên lạc hội Cựu sinh viên Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội:
Website: www.hubt.edu.vn
Sđt: 0976 774.533 (Mr.Linh)
Mail: linhnm@hubt.edu.vn

  Thông tin cá nhân

  Anh/chị điền thông tin cá nhân theo mẫu dưới đây

  *Kết nối mọi khoảng cách
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question