ĐĂNG KÝ HỌC BỒI DƯỠNG SAU ĐẠI HỌC, HỌC BỔ SUNG KIẾN THỨC (NCS), HỌC LẠI
Học viên học lại, bồi dưỡng sau đại học, nghiên cứu sinh (có học bổ sung kiến thức) có trách nhiệm đăng ký môn học cho phòng SĐH chậm nhất sau 7 ngày làm việc khi công bố thời khóa biểu chính thức của khóa.
Vui lòng đăng ảnh minh chứng đóng tiền tại đây *
Các trường hợp không phải đóng tiền: Đối với học viên hoãn thi: tải Đơn xin hoãn thi; Đối với nghiên cứu sinh: tải Quyết định về việc bổ sung kiến thức
Required
Dán link ảnh tại đây nếu không đăng ảnh được ở bước trên; nếu đã đăng ảnh được ở bước trên, vui lòng bỏ qua bước này.
LOẠI ĐĂNG KÝ HỌC *
Mức học phí học bồi dưỡng sau đại học: 775.000đ/tín chỉ; Học lại: 1.000.000đ/tín chỉ tại các đơn vị liên kết tỉnh, 775.000đ/tín chỉ tại Thành phố Hồ Chí Minh.
MÃ SỐ HỌC VIÊN, NGHIÊN CỨU SINH
HỌ VÀ TÊN *
Vui lòng ghi tiếng Việt có dấu bằng chữ in hoa
NGÀY SINH *
MM
/
DD
/
YYYY
ĐIỆN THOẠI LIÊN LẠC *
ĐỊA CHỈ MAIL *
LỚP ĐĂNG KÝ HỌC *
Vui lòng chọn: Khóa, Lớp
MÔN ĐĂNG KÝ HỌC NGÀNH KINH TẾ CHÍNH TRỊ
MÔN ĐĂNG KÝ HỌC CHUYÊN NGÀNH KINH TẾ & QUẢN LÝ CÔNG
MÔN ĐĂNG KÝ HỌC NGÀNH KINH TẾ HỌC
MÔN ĐĂNG KÝ HỌC NGÀNH KINH TẾ QUỐC TẾ
MÔN ĐĂNG KÝ HỌC NGÀNH TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG
MÔN ĐĂNG KÝ HỌC NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH
MÔN ĐĂNG KÝ HỌC NGÀNH KẾ TOÁN
MÔN ĐĂNG KÝ HỌC NGÀNH LUẬT KINH TẾ
MÔN ĐĂNG KÝ HỌC NGÀNH LUẬT DÂN SỰ & TỐ TỤNG DÂN SỰ
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Trường Đại học Kinh tế - Luật. - Terms of Service - Additional Terms