แบบประเมินความพึงพอใจเกี่ยวกับสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน คณะมนุษยศาสตร์ ปีการศึกษา2560
คำชี้แจง โปรดเลือกช่องที่ตรงกับข้อมูลหรือระดับความคิดเห็น มากที่สุดเพียงช่องเดียวแบบประเมินนี้แบ่งเป็น 2 ส่วน ดังนี้

ส่วนที่ 1. ข้อมูลทั่วไป

ส่วนที่ 2. ประเด็นที่ประเมิน

ก. ด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ

ข. ด้านอุปกรณ์การศึกษา

ค. สิ่งสนับสนุนที่ท่านคิดว่าทางหลักสูตรควรจัดหาเพิ่มเติม

Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Srinakharinwirot University. Report Abuse - Terms of Service