Upitnik za samoprocjenu
Namjena ovog upitnika je pomoći OCD-ima da same procjene koliko su razvijene njihove prakse brige o organizacijskom pamćenju te na temelju dobivenih rezultata unaprijede svoje prakse arhiviranja i dokumentiranja.

Podatke iz upitnika prikuplja Centar za dokumentiranje nezavisne  kulture kojeg vode partneri na projektu, Udruga za promicanje kultura Kulturtreger i Kurziv - platforma za pitanja kulture, medija i društva, kako bi ih koristile u svrhe istraživanja kapaciteta i potreba OCD-a u ovom području djelovanja.

Upitnik je trajno dostupan a njegovo ispunjavanje je dobrovoljno. Za ispunjavanje upitnika potrebno je 10 - 15 minuta. Molimo da odgovorite na sva pitanja. 

Sign in to Google to save your progress. Learn more
Email *
Naziv organizacije *
Adresa i mjesto *
Ime i prezime osobe koja ispunjava upitnik *
Pozicija u organizaciji *
Kako organizacija arhivira svoj rad? *
Required
Gdje organizacija čuva svoju dokumentaciju?
Ima li organizacija protokole za dokumentiranje svog rada?
*
Ima li organizacija osobu koja se brine o dokumentaciji?
*
Ako organizacija ima osobu koja se brine o dokumentaciji, je li ta osoba zadužena samo za taj posao ili i za druge poslove?
Clear selection
Ima li organizacija prihode koji su namijenjeni isključivo za dokumentiranje vlastitog rada?
*
Ima li organizacija dovoljno materijalnih i ljudskih resursa za očuvanje svoje građe?
*
Ako organizacija čuva vlastite fizičke materijale, čuvaju li se oni u prikladnim uvjetima (primjerice, da nisu izloženi previsokoj vlazi i temperaturi)?
Clear selection
Ako organizacija čuva vlastite materijale, jesu li oni u fizičkom ili digitalnom obliku?
Clear selection

Ako organizacija čuva vlastite fizičke materijale, jesu li oni organizirani i klasificirani ili ne?

Clear selection

Ako organizacija čuva vlastite digitalne materijale, jesu li oni organizirani i klasificirani ili ne?

Clear selection
Ako imate sačuvane fizičke materijale, koje vrste materijala su najzastupljenije?
Ako imate sačuvane digitalizirane materijale, koje vrste materijala su najzastupljenije?

Surađuje li organizacija s nekom drugom organizacijom ili ustanovom ili pojedincima na arhiviranju svoje građe?

Clear selection

Ako organizacija surađuje s nekom drugom organizacijom ili ustanovom ili pojedincima na arhiviranju svoje građe, molimo navedite s kim surađujete:

Na koji način organizacija koristi svoju građu za rad sa zajednicom (npr. volonterski program, izložbe, monografije, istraživanja itd.)?
Imate li potrebu razvijati svoje arhivske prakse i na koji način?
Kako vam Centar za dokumentiranje nezavisne kulture može pomoći u tome?

Projekt “Arhivi odozdo – organizacijsko pamćenje kao element održivosti civilnog društva” je podržan kroz Fond za aktivno građanstvo, sredstvima Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP grantova.

Izrada ovog dokumenta omogućena je financijskom podrškom Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP grantova. Sadržaj ovog priručnika isključiva je odgovornost udruge Kulturtreger i ne odražava nužno stavove država donatorica i Upravitelja Fonda.

Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy