Ktoré vzdelávanie by ste chceli online?
Viac informácií na: milan.polesensky@iuventa.sk alebo +421 903 469 169
Ktoré vzdelávanie by ste chceli absolvovať v online forme? *
Required
Váš e-mail (nepovinná položka)
Napíšte mi svoj e-mail a pošlem Vám temíny vzdelávaní a ďalšie informácie.
Projektový manažment v práci s mládežou
Vzdelávací program v 2 moduloch pripravuje absolventov na samostatné nastavenie a riadenie projektov. Projektová logika, riadenie rizík, vzťahy so záujmovými skupinami, manažment zmien, meranie výkonnosti projektu, vedenie a motivácia tímov, komunikácia, vyjednávanie, leadership a reflexia vlastných skúseností. Rozsah: po 30 hod.
Strategické plánovanie a procesné riadenie pre mimovládne organizácie
Vzdelávací program pripravuje absolventov na riadenie strategických organizačných zmien v mimovládnych neziskových organizáciách. Okrem identifikácie stakeholderov, triedenie požiadaviek, mapovanie procesov, vykonávanie SWOT analýzy, aplikácie LEAN princípov, štandardizácie, optimalizácie a prioritizácie sa program zameriava na osvojenie zručnosti potrebných pre presadanie zmien ako aj argumentácia úžitkom, prekonávanie námietok, zvládanie negatívnej emócie, či zapájanie pasívnych členov tímu. Rozsah: 32 hod.
Refresh – školenie koordinátorov žiackych školských rád
Vzdelávanie je zamerané na rozvoj kompetencií koordinátorov žiackych školských rád na ZŠ a SŠ a prostredníctvom nich na zlepšenie a zefektívnenie činnosti žiackych školských rád na školách. Žiacka školská rada je reprezentatívnym orgánom žiakov a významným nástrojom pre rozvoj participácie a demokracie na školách. Rozsah: 38 hod.
Projekt je zmena
Vzdelávací program podporuje aktívne občianstvo u mladých ľudí v rôznych oblastiach života, hlavne na lokálnej úrovni. Prípravou, realizáciou a vyhodnotením malého projektu a jeho hlavnej aktivity si mladí ľudia overia svoje schopnosti byť aktívnym vo svojom prostredí, zapoja do aktivity rovesníkov a členov komunity v prospech vlastného osobnostného rozvoja a svojho lokálneho spoločenstva. Rozsah: 50 hod.
Globálne vzdelávanie mladých
Vzdelávanie pripravuje účastníkov na to, ako čeliť súčasným globálnym výzvam a prináša informácie o závažných témach súčasného sveta. Globálne vzdelávanie zdôrazňuje a zvyšuje povedomie a aktuálnych témach, rozvoj a kritického myslenia v oblasti globálnych tém a fenoménov. Motivuje k zodpovednosti a vedie smerom k osvojeniu si hodnôt aktívneho globálneho občana. Rozsah: 50 hod.
Outdoor aktivity a ich využitie v práci s mládežou
Absolvent vzdelávania získa zručnosti v oblasti použitia outdoorových zážitkových metód v práci s mládežou a informácie o fyzickej a psychologickej bezpečnosti outdoor aktivít a ich kombinovaní s inými typmi aktivít. Vzdelávanie pripraví účastníkov na to, v akom rozsahu a akým spôsobom vhodne vybrať a použiť outdoor metódy za účelom zatraktívnenia a zefektívnenia aktivít zameraných na mládež. Rozsah: 40 hod.
Rozvoj soft skills v práci s mládežou
Vzdelávací program rozvíja komunikačné zručnosti, asertivitu, empatiu, zvládanie konfliktných situácií a poukazuje okrem schopnosti komunikovať aj na ďalšie kombinácie mäkkých zručností – prezentovať na profesionálnej úrovni, efektívne pracovať so svojimi emóciami, disponovať adekvátnymi interpersonálnymi zručnosťami, vedieť riešiť konflikty, schopnosť riadiť si svoj pracovný čas a zvládať prácu bez stresu. Rozsah: 50 hod.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy