ประเมินความพึงพอใจต่อบริการเครือข่ายแบบสาย (LAN) และเครือข่ายไร้สาย .DCNPU@WIFI และ .DCNPU@WIFI_1x ของมหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีการศึกษา 2561
แบบสอบถามนี้จัดทำขึ้นเพื่อประเมินความพึงพอใจการใช้บริการระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตแบบไร้สาย ของช่องสัญญาณ ".DCNPU@WIFI และ .DCNPU@WIFI_1x" ทางผู้จัดทำแบบสอบถามใคร่ขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามด้วยความเป็นจริง เพื่อปรับปรุงระบบให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
คำชี้แจ้ง
แบบสอบถามชุดนี้แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการใช้ระบบสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม
ส่วนที่ 3 ปัญหาและข้อเสนอแนะในการพัฒนาระบบสารสนเทศ
ส่วนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม
เพศ *
สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม *
ท่านเคยใช้งานระบบเครือข่ายแบบสาย (LAN) และ เครือข่ายไร้สาย ภายใต้ชื่อ .DCNPU@WiFi และ .DCNPU@WiFi_1x หรือไม่ *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of NAKHON PHANOM UNIVERSITY. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms