สมัครเข้าเรียนต่อ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
แบบกรอกข้อมูลการสมัครเข้าเรียนต่อ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย กรุงเทพมหานครนี้
จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักเรียนและผู้ปกครองในการกรอกข้อมูลการสมัคร
โดยไม่ต้องเดินทางไปรับใบสมัครที่โรงเรียน ท่านสามารถกรอกข้อมูลในแบบกรอกข้อมูลนี้
ทางออนไลน์ โดยระบบจะสร้างใบสมัครให้ท่านและจัดส่งให้ท่านทาง E-mail อัตโนมัติ

คุณสามารถพิมพ์ใบสมัครพร้อมแนบเอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร ได้แก่
1. ปพ.1
2. สำเนาทะเบียนบ้าน (นักเรียน/บิดา/มารดา/ผู้ปกครอง)
3. สำเนาบัตรประชาชน (นักเรียน/บิดา/มารดา/ผู้ปกครอง)
4. รูปนักเรียนขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 3 รูป
5. ผลคะแนน O-NET
ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
ในวันที่ 23 -27 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 - 16.30 น.

ระดับชั้นที่ต้องการสมัคร *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร. Report Abuse - Terms of Service