แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน
แบบทดสอบก่อนเรียนนี้มีข้อสอบ 30 ข้อ 30 คะแนน ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว
ชื่อ-นามสกุล *
ชั้น/ห้อง *
เลขที่ *
1.ถ้าเว็บไซต์เปรียบเสมือนหนังสือ แล้ว โฮมเพจจะเปรียบเสมือนอะไร *
1 point
2.ข้อใดหมายถึงเว็บไซต์ *
1 point
3.ส่วนประกอบใดจะอยู่ตรงกลางของหน้าเว็บเพจ *
1 point
4.หน้าเว็บที่ใช้เป็นหน้าหลัก มีเมนูลิงค์ไปหน้าอื่น ๆได้ เรียกว่า *
1 point
5.เว็บเพจหมายถึงข้อใด *
1 point
6.การออกแบบส่วนประกอบหลักของหน้าเว็บ ประกอบด้วยกี่ส่วน *
1 point
7.ในการออกแบบเว็บไซต์ สิ่งที่ต้องคำนึงถึงก่อนลงมือออกแบบคือข้อใด *
1 point
8.ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการตั้งชื่อแฟ้มข้อมูลเอกสารเว็บ *
1 point
9.ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับ Site *
1 point
10.กลุ่มเครื่องมือในโปรแกรม Adobe Dreamweaver CS6 ที่ใช้งานบ่อย ๆ คือข้อใด *
1 point
11.หน้าต่างที่ใช้ในการ ออกแบบ หน้าเว็บเพจคือข้อใด *
1 point
12.การกำหนดค่าเริ่มต้นภาษาในโปรแกรม Adobe Dreamweaver CS6 ให้แสดงผลภาษาไทยได้ ต้องเข้าในคำสั่งใด *
1 point
13.คำสั่งเรียกตาราง สามารถเรียกจากในชุดคำสั่งใด *
1 point
14.ถ้าต้องการกำหนดให้ข้อความอยู่ในตำแหน่งกึ่งกลางของตาราง ควรใช้คำสั่งใด *
1 point
15.หากต้องการเน้นข้อความเป็นตัวหนา ต้องใช้คำสั่งใด *
1 point
16.ในการจัดข้อความหากต้องการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่ให้มีช่องว่างบรรทัด ต้องใช้คำสั่งใด *
1 point
17.ชนิดของรูปภาพใด ไม่เหมาะสำหรับการสร้างเว็บเพจ *
1 point
18.การกำหนดคุณสมบัติของรูปภาพ ในช่อง Alt คืออะไร *
1 point
19.คำสั่งจัดตำแหน่งให้ตารางอยู่ในตำแหน่งกึ่งกลางของพื้นที่บน Properties คือข้อใด *
1 point
20.คำสั่งไม่ให้แสดงเส้นขอบตารางเมื่อแสดงผลบน Web Browser คือข้อใด *
1 point
21.การผสานเซลล์ ควรเลือกคำสั่ง *
1 point
22.ถ้าต้องการนำไฟล์ Movie Flash มาใส่หน้าเว็บเพจ โดยใช้เมนูคำสั่งต้องเลือกข้อใด *
1 point
23.ข้อใดให้ความหมายของคำว่าไฮเปอร์ลิงค์ (Hyper Link) ได้ถูกต้องที่สุด *
1 point
24.การสร้างการเชื่อมโยงภายในหน้าเพจเดียวกันควรเลือกใช้คำสั่งใด *
1 point
25.การเชื่อมโยงภายในหน้าเว็บเพจ ในช่อง Link ต้องใส่เครื่องหมายใด *
1 point
26.การสร้างการเชื่อมโยงภายไปยังหน้าเพจอื่น ควรเลือกใช้คำสั่งใด *
1 point
27.ถ้าต้องการให้การเชื่อมโยงนั้น ทำการเปิดหน้าต่างใหม่ จะต้องกำหนดอย่างไร *
1 point
28.ข้อใดคือความหมายของการ Upload *
1 point
29.การนำแฟ้มข้อมูลจากระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เข้ามาไว้ยังเครื่องคอมพิวเตอร์เรียกว่าอะไร *
1 point
30.การถ่ายโอน หรือ Upload ข้อมูลไปยัง File Server โดยใช้โปรแกรม เรียกวิธีการแบบนี้ว่าอย่างไร *
1 point
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์.