Rejestracja do systemu Alert-SMS

Centrum Zarządzania Kryzysowego Urzędu Gminy w Nowym Żmigrodzie uruchamia system powiadamiania mieszkańców Alert-SMS.

System będzie wykorzystywany przy zarządzaniu kryzysowym i ma na celu umożliwienie powiadamiania mieszkańców o zagrożeniach oraz wysyłanie wiadomości ze wskazówkami postępowania.

Każdy mieszkaniec może zarejestrować się do sytemu celem otrzymywania takich wiadomości.

Rejestracja polega na wpisaniu Nazwiska, Imienia, Miejsca zamieszkania / położenia nieruchomości, numeru telefonu komórkowego i ewentualnego adresu E-mail.

Adres podany w rejestracji powinien być adresem stałego pobytu lub posiadania nieruchomości na terenie Gminy Nowy Żmigród. Wiadomość wysyłana z Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego będzie kierowana do odbiorców według miejsca, które zostało podane podczas rejestracji.

Osoba rejestrująca się otrzyma wiadomość o sytuacji kryzysowej dotyczącej miejsca podanego podczas rejestracji bez względu na miejsce, w którym się znajduje. System nie kieruje informacji do wszystkich osób znajdujących się w danym regionie zagrożenia ani nie zbiera danych o bieżącej lokalizacji.

Jeden numer telefonu może być przypisany tylko do jednej lokalizacji.


Rejestracja, jak i otrzymywanie informacji SMS jest bezpłatne.

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  Wpisz prawidłowy numer
  This is a required question
  Wpisz prawidłowy adres e-mail
  This is a required question
  Must select exactly 2 options.
  This is a required question