ข้อมูลครู/บุคคลากร
คำนำหน้านาม *
ชื่อ (ภาษาไทย) *
Your answer
นามสกุล (ภาษาไทย) *
Your answer
NAME *
พิมพ์ด้วยอักษรตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมด
Your answer
SURNAME *
พิมพ์ด้วยอักษรตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมด
Your answer
เลขประจำตัวประชาชน *
Your answer
เพศ *
วันเดือนปีเกิด *
MM
/
DD
/
YYYY
วันเดือนปี ที่บรรจุเข้ารับราชการ *
MM
/
DD
/
YYYY
สถานะ
(กรณีที่เป็นครูที่มาช่วยราชการ ให้คลิก มาช่วยราชการ)
ประเภทบุคลากร
ตำแหน่ง
ลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่) โปรดเลือกอื่นๆ และระบุตำแหน่ง เช่น เจ้าหน้าที่ห้องสมุด เจ้าหน้าที่การเงิน เจ้าหน้าที่พัสดุ เจ้าหน้าที่การเงิน เจ้าหน้าที่งานทะเบียน เจ้าหน้าที่งานปกครอง เจ้าหน้าที่งานธุรการ เจ้าหน้าที่งานวิชาการ เจ้าหน้าที่งานพยาบาล เจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์
วิทยฐานะ/ระดับ
เลขที่ตำแหน่ง
ไม่มี ใส่ 0
Your answer
วุฒิการศึกษาสูงสุด
วุฒิการศึกษา
เช่น ค.บ.
Your answer
วิชาเอก
Your answer
ระดับชั้นที่สอน
กลุ่มสาระการเรียนรู้
email
Your answer
หมายเลขโทรศัพท์
ไม่มีเว้นวรรคหรือเครื่องหมายใด เช่น 0849919265
Your answer
ลำดับการแสดงผล
ความความหมาย ลำดับ 1=ผู้บริหาร, 2=ข้าราชการ, 3=ลูกจ้างประจำ, 4=พนักงาน, ลูกจ้าง, 5=อื่นๆ
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service