Registrácia tímu do LHL v sezóne 2017/18


Tento formulár slúži na prihlásenie tímu do Liptovskej Hokejovej Ligy (LHL), ktorá začína 30.septembra 2017.
Registrácia končí 31.augusta 2017.

Všeobecné vekové a výkonnostné obmedzenia hráčov LHL:
• hráči musia mať viac ako 18 rokov
• hráči nesmú aktívne hrávať akúkoľvek domácu alebo zahraničnú súťaž

DIVÍZIA "A" – výkonnostní amatéri

Vekové a výkonnostné obmedzenia
Na súpiske môžu byť max. 3 hráči, ktorí splňajú tieto kritériá:
• hráči ukončili aktívnu činnosť skôr ako pred troma sezónami
• na súpiske môže mať tím maximálne 5 hráčov do 25 rokov


DIVÍZIA "B" – pokročilí amatéri

Vekové a výkonnostné obmedzenia:
• brankári sú bez vekového obmedzenia, s tým že mohli chytávať maximálne po
hokejové triedy.
• hráči starší ako 50 rokov môžu hrať bez obmedzenia

Na súpiske môžu byť max. 6 hráči, ktorí splňajú tieto kritériá:
• hráči musia mať viac ako 25 rokov ak hrávali v hokejových triedach
• hráči musia mať viac ako 30 rokov ak hrávali v doraste / mladšom doraste
• hráči musia mať viac ako 40 rokov ak hrávali v juniorke / staršom doraste
• hráči, ktorí počas svojej aktívnej činnosti boli brankármi môžu hrať bez obmedzenia
Extra hráč:
• hráč musí byť 5 rokov po ukončení aktívnej činnosti a nesmel hrať seniorský hokej

Striedavé štarty:
• hráči majú povolený striedavý štart za tím v divízii B a za jeden tím v divízii
A, ktorý si ich uviedol na súpisku.


DIVÍZIA "C" – začínajúci a hobby hráči

Vekové a výkonnostné obmedzenia:
• brankári sú bez vekového obmedzenia, s tým že mohli chytávať maximálne po hokejové triedy.

Na súpiske môžu byť max. 2 hráči, ktorí splňajú tieto kritériá:
• hráči musia mať viac ako 35 rokov ak hrávali v hokejových triedach
• hráči musia mať viac ako 50 rokov ak hrávali v doraste / juniorke / Áčku

Striedavé štarty:
• hráči majú povolený striedavý štart za tím v divízii C a za jeden tím v divízii
B, ktorý si ich uviedol na súpisku. Hráči z divízie A nesmú hrať v divízii C.

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question