BORANG KAJI SELIDIK ALUMNI KUIS 2016

Kaji selidik ini dijalankan bertujuan untuk mendapatkan maklumat bakal graduan yang juga merupakan Alumni yang akan bergraduasi dari Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS) untuk penyediaan dokumentasi dan laporan oleh Seksyen Alumni dan Rundingcara, Bahagian Pembangunan Mahasiswa, KUIS serta penyebaran info dan makluman aktiviti dari Persatuan Alumni KUIS. Diharapkan semua bakal graduan dapat memberikan kerjasama dalam memberikan maklumat yang diperlukan. Kerjasama anda sangat dihargai. Terima Kasih.

  MAKLUMAT PERIBADI ALUMNI

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  MAKLUMAT PENGAJIAN DI KUIS

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  STATUS PEKERJAAN TERKINI

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question