Strategia rozwoju elektromobilności dla Gminy Bobowa
Ankieta w celu sporządzenia Strategii rozwoju elektromobilności dla Gminy Bobowa.

Prosimy o wypełnienie wszystkich pytań tak, by ankieta była kompletna. Poprawną odpowiedź zaznaczamy krzyżykiem. Pod każdym pytaniem znajduje się informacja ile odpowiedzi jest wymaganych do zaznaczenia.
Dziękujemy.
1. Proszę podać Pani / Pana odległość od miejsca pracy / nauki do miejsca zamieszkania. *
Proszę o zaznaczenie jednej odpowiedzi.
2. Proszę podać najczęstszy cel podróży. *
Proszę o zaznaczenie jednej odpowiedzi.
3. Jaki jest środek transportu, którym najczęściej podróżuje Pani / Pan po terenie Gminy w odległości do 5 km? *
Proszę o zaznaczenie jednej odpowiedzi.
4. Jaki jest środek transportu, którym najczęściej podróżuje Pani / Pan w odległości powyżej 5 km? *
Proszę o zaznaczenie jednej odpowiedzi.
Jak często wykorzystuje Pan/i publiczny transport zbiorowy (autobusy, pociąg) w celu dojazdów do miejsca pracy/nauki ? *
Proszę o zaznaczenie jednej odpowiedzi.
6. Proszę podać, jaki typ silnika posiada Państwa pojazd/pojazdy. *
Proszę o zaznaczenie jednej odpowiedzi.
7. Proszę podać średnie spalanie Pańskiego pojazdu (jeśli nie posiada Pani / Pan własnego samochodu, proszę nie odpowiadać na pytanie).
benzyna - l/100 km, ON - l/100 km, LPG - l/100 km, energia elektryczna - kWh/100 km
Your answer
8. Proszę podać wiek posiadanego pojazdu. *
Proszę o zaznaczenie jednej odpowiedzi.
9. Proszę podać powody podróżowania samochodem prywatnym na terenie Gminy. *
Proszę o zaznaczenie co najwyżej trzech odpowiedzi.
Required
10. Czy rozważa Pani / Pan zakup elektrycznego środka transportu w perspektywie najbliższych 5 lat? *
Proszę o zaznaczenie jednej odpowiedzi.
11. Jakie korzyści mogłyby Panią / Pana przekonać do zakupu pojazdu elektrycznego? *
Proszę o zaznaczenie co najwyżej trzech odpowiedzi.
Required
12. Jakie elementy w zakresie transportu powinny według Pana/i zostać wdrożone na terenie Gminy? *
Proszę o zaznaczenie co najwyżej trzech odpowiedzi.
Required
13. Jakie elementy w zakresie infrastruktury transportowej powinny według Pana/i zostać wdrożone na Gminy? *
Proszę o zaznaczenie co najwyżej trzech odpowiedzi.
Required
14. Proszę podać jakie cechy komunikacji autobusowej powinny ulec poprawie, aby zdecydowała się Pani / Pan na zmianę środka transportu z samochodu prywatnego na komunikację publiczną. *
Proszę o zaznaczenie co najwyżej trzech odpowiedzi.
Required
15. Proszę ocenić (w skali 1-5, gdzie 1-bardzo źle, 5-bardzo dobrze) system transportu zbiorowego w obrębie gminy i powiatu. *
bardzo źle
źle
dostatecznie
dobrze
bardzo dobrze
skomunikowanie
jakość taboru
liczba kursów
ceny biletów
poczucie bezpieczeństwa
dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych
dogodna lokalizacja przystanków
16. Proszę podać, w jaki sposób można by poprawić niezadowalający stan elementów transportu zbiorowego. *
zmiana trasy przebiegu tras (proszę podać proponowaną trasę)
Your answer
16. Proszę podać, w jaki sposób można by poprawić niezadowalający stan elementów transportu zbiorowego. *
zmiana lokalizacji przystanku (proszę podać nazwę przystanku i proponowaną lokalizację)
Your answer
16. Proszę podać, w jaki sposób można by poprawić niezadowalający stan elementów transportu zbiorowego. *
lepsze skomunikowanie pojazdów (proszę podać miejsce, gdzie powinna zostać umożliwiona przesiadka)
Your answer
16. Proszę podać, w jaki sposób można by poprawić niezadowalający stan elementów transportu zbiorowego. *
zwiększenie pojemności pojazdów komunikacji zbiorowej (proszę podać czy konieczne jest zwiększenie miejsc dla osób czy bagażu, np. rowerów)
Your answer
16. Proszę podać, w jaki sposób można by poprawić niezadowalający stan elementów transportu zbiorowego. *
wymiana taboru na nowoczesny (proszę podać czy należy wymienić autobusy np. na autobusy posiadające dostęp do internetu, gniazda ładowania, biletomaty, wyświetlacze informujące o położeniu pojazdu itp.)
Your answer
16. Proszę podać, w jaki sposób można by poprawić niezadowalający stan elementów transportu zbiorowego. *
dostosowanie pojazdów do potrzeb osób niepełnosprawnych (np. zastosowanie pojazdów niskopodłogowych)
Your answer
16. Proszę podać, w jaki sposób można by poprawić niezadowalający stan elementów transportu zbiorowego. *
dostosowanie pojazdów do przewozu rowerów (np. zwiększenie powierzchni do przewozu rowerów kosztem liczby miejsc w autobusie, zastosowanie wieszaków na rowery)
Your answer
16. Proszę podać, w jaki sposób można by poprawić niezadowalający stan elementów transportu zbiorowego. *
inne, jakie
Your answer
17. Czy zdecydowałaby się Pani / Pan na podróżowanie rowerem, gdyby w powiecie nastąpiła poprawa warunków podróży? (np. wprowadzenie wypożyczalni rowerów, budowa i modernizacja ścieżek rowerowych, montaż stojaków, poprawa bezpieczeństwa) *
Proszę o zaznaczenie jednej odpowiedzi.
18. Jakie udogodnienia dla osób niepełnosprawnych powinny zostać wprowadzone na terenie Gminy (wraz z podaniem lokalizacji) *
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy