Zapis na szkolenia w Fundacji RC
Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniach organizowanych dla NGO w ramach Centrum Organizacji Pozarządowych w Fundacji RC.
7 listopada w godzinach 16.30-20.30 odbędzie się szkolenie "Programy współpracy międzynarodowej dla organizacji pozarządowych" przeprowadzone przez Magdę Leszczynę-Rzucidło z Bałtyckiego Instytutu Spraw Europejskich i Regionalnych. Na poniższe i szereg innych pytań chcemy Państwu odpowiedzieć na organizowanym przez nas szkoleniu:
- Jakie są założenia i struktura programów współpracy międzynarodowej, z których mogą korzystać NGO m.in. Interreg Południowy Bałtyk, Interreg Region Morza Bałtyckiego Seed Money Facility, Europa dla Obywateli,  Erasmus +, granty Nordyckiej Rady Ministrów, dofinansowanie PSF Rady Państw Morza Bałtyckiego, granty norweskie i in.?
- Jakiego rodzaju  projekty współpracy  znajdą dofinansowanie w ww. programach?
- Jakie nowe zasady dofinansowania projektów będą obowiązywać w najbliższych naborach i w nowej perspektywie finansowej po 2021 roku?
- Jak przygotować projekty, gdzie szukać pomocy?
- Skąd wziąć partnerów międzynarodowych, gdzie szukać pomocy przy budowaniu konsorcjum projektowego?

15 listopada w godzinach 16.30 - 20.30 odbędzie się szkolenie "Nowe wzory ofert i zasady przygotowania wniosków o dotacje" przeprowadzone przez Artura Rajkowskiego, członek Zarządu Fundacji Pokolenia, specjalistę ds. programów grantowych i doradce ds. NGO.

Zakres tematyczny szkolenia:
1. Zlecanie i realizacja zadań publicznych
- Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie; zapisy dotyczące współpracy administracji publicznej z organizacjami, szczególnie w zakresie zlecania przez samorządy realizacji zadań publicznych.
2. Otwarte konkursy ofert
- Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań; nowy wzór oferty realizacji zadania publicznego, nowa umowa zlecenia realizacji zadania publicznego, nowe sprawozdanie z wykonania zadania publicznego,
+ konkursy z mechanizmem regrantingu, czyli „dotacja na dotacje”.
3. Tryb pozakonkursowy 19a, tzw. małe zlecenia
- Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru realizacji zadania publicznego; uproszczony wzór oferty realizacji zadania publicznego, uproszczone sprawozdanie z realizacji zadania publicznego.
Wybór szkolenia (jedno lub dwa) *
Required
Imię i nazwisko *
Nazwa organizacji *
Adres e-mail *
Numer telefonu
Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych z siedzibą w Gdańsku przy al. Grunwaldzkiej 5, w celu przeprowadzenia zapisów na szkolenia oferowane przez Fundację. Podanie danych jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych jest moja zgoda. Odbiorcami danych może być Fundacja Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych z siedzibą w Gdańsku przy al. Grunwaldzkiej 5. Mam prawo wycofania zgody w dowolnym momencie. Dane osobowe będą przetwarzane do ew. odwołania zgody, a po takim odwołaniu, przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących administratorowi danych i w stosunku do niego. Mam prawo żądania od administratora dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem biuro@fundacjarc.org.pl 
Clear selection
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy