Pedagógus kutatás

Kedves Pedagógus!

Az alábbi kérdőívben néhány, tanítással kapcsolatos kérdést olvashat, melyek megválaszolásával hozzájárul az ELTE pedagógia szakos hallgatói egy kutatásának a sikeréhez. Az adatokat csak kódokkal, név nélkül kezeljük. A kitöltött kérdőíveket a törvényi előírásoknak megfelelően tároljuk. Az eredmények csak összesített formában jelennek meg az elemzésben, és kizárólag kutatási célokra használjuk fel azokat.

A kérdőív kitöltése nagyjából 20 percet igényel. Kérjük, hogy ezt egyszerre tegye meg, ne zárja be a folyamat közben a kérdőívet, mert a rendszer sajátosságai miatt nem tud visszatérni a folytatáshoz.

Válaszait előre is köszönjük.

A kutatás szervezői: Nahalka István, Czirfusz Dóra, Csóti Henriett, Dániel András, Fehérvári András, Horváth László, Lerch Lívia

Amennyiben bármi kérdése van, forduljon hozzánk bizalommal a következő e-mail címen: nevkut2012@gmail.com

  1. A munkatársaim segítségére és támogatására mindig számíthatok.
  2. A munkahelyi célkitűzéseim közös megbeszélés eredményeként kerülnek meghatározásra.
  3. A felettesem segítségére mindig számíthatok.
  4. A munkafolyamatok tervezésébe, a munka szervezésébe aktívan bevonnak.
  5. Beleszólásom van abba, hogy kikkel dolgozom együtt.
  6. Tisztában vagyok vele, hogy mit várnak tőlem.
  7. Általában jól kijövök az általam tanított gyerekekkel.
  8. Nagyon jó barátaim vannak a munkahelyemen.
  9. Otthon érzem magam a szervezetben.
  10. Lehetőségem van saját ötleteimet alkalmazni.
  11. A szervezet motivál, hogy jobb teljesítményt érjek el.
  12. Befolyásolni tudom a fontos döntések meghozatalát.
  13. Munkám ütközik személyes értékrendemmel.
  14. Reálisan fenyeget annak a veszélye, hogy 6 hónapon belül elveszíthetem jelenlegi állásomat.
  Please enter one response per row

  2.1. Kérjük, adja meg, hogy az alábbi tanórai, nem az értékelést szolgáló munkaformákat a tanítási idő hány százalékában alkalmazza.

  (Az egyes mezőkbe csak számokat írjon! Természetesen csak becsült értékeket kérünk, és nem baj, ha az összeg nem pont 100% lesz, mi átszámítjuk az adatokat. Csak arra ügyeljen, hogy az arányok megfelelőek legyenek!)
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  1) Alkalmazkodom a tanulók egyéni tanulási útjaihoz.
  2) Minden gyerek tehetséges valamiben.
  3) A tanóra időbeli keretei nem adnak lehetőséget a tanulók differenciálására.
  4) Fontos ismernem a diákjaim tanulási stílusát.
  5) A diákok megszokott tanulási módszerein nem lehet változtatni.
  6) A különböző (hátterű, hozzáállású) diákok párban vagy csoportban tanulása nem hatékony.
  7) Szívesen veszek át jó gyakorlatokat kollégáimtól.
  8) A tanulók egyetlen tantárgy esetében sem rendezhetőek fejlettségi sorrendbe.
  Please enter one response per row
  1) A differenciálás során a képességük alapján megkülönböztetve a gyerekeket, különböző szintű csoportokat hozunk létre (ha lehet külön iskolában, vagy külön osztályokban, vagy legalább az osztályon belül külön csoportokban). Így a tanulás optimális lehet, igazodva az igényekhez.
  2) A differenciálás azt jelenti, hogy a teljesítmények értékelése során figyelembe vesszük, hogy kinek milyen erőfeszítésre volt szüksége az eredmény eléréséhez, és differenciált módon értékelünk. Ezzel motiválhatjuk a lassabban haladó, nehezebben tanuló gyerekeket.
  3) A differenciálás során a gyerekek különböző szintű felkészültségéhez igazodva adunk különböző nehézségi fokú feladatokat, hogy mindenki a saját fejlettségének, képességének megfelelően haladhasson.
  4) A differenciálás során a gyerekek eltérő képességeihez, igényeihez, törekvéseihez igyekszünk igazodni, kihasználva, hogy kinek milyen képességei fejlettek, és számításba véve, hogy mely területeken van szüksége fejlesztésre.
  5) Differenciálás voltaképpen akkor történik, amikor a gyerekek különböző felkészültségük, különböző tanulási késztettségük, különböző társadalmi hátterük miatt különböző mértékben képesek a tanítás során nyújtott "javakat" elsajátítani.
  6) A differenciálás a hátrányos helyzetű, nehezen tanuló gyerekek felzárkóztatását és mellette - ugyanilyen súllyal - a kiváló tanulókkal való foglalkozást, a tehetségnevelést jelenti.
  Please enter one response per row
  1) A tehetséges tanulók nehezen kezelhetők.
  2) Sok esetben a tehetséges tanulók elkallódásáért az iskola is jelentős mértékben felelős.
  3) A lemaradó tanulókkal való foglalkozás akadályozza a tehetségnevelést.
  4) Az ideális az lenne, ha külön iskolában tanítanák a tehetséges gyerekeket.
  5) A különböző fejlettséggel rendelkező tanulók együttes nevelése szükséges.
  Please enter one response per row
  This is a required question