แบบสอบถามเพื่อปรับปรุงเว็บไซต์คริสตจักรพันธกิจเชียงใหม่ (The Acts Church Website Survey)
แบบสอบถามนี้จัดทำขึ้นเพื่อสอบถามความต้องการการใช้บริการของผู้ที่เข้ามาใช้เว็บไซต์ เพื่อปรับปรุงเว็บไซต์ให้ทันสมัย และสามารถใช้ง่ายมากขึ้น
We would love to hear your thoughts or feedback on our website for the purpose of improving and developing it.
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม (General Information)
เพศ (Gender) *
อายุ (Age)
ระดับการศึกษาสูงสุด / กำลังศึกษาอยู่ในระดับ (Education Level) *
ที่อยู่อาศัยปัจจุบัน / Current Address *
กรุณาใส่จังหวัดที่ท่านอาศัยอยู่ปัจจุบัน หากอาศัยอยู่ต่างประเทศ​ โปรดใส่ประเทศ / Please add a province that you currently live in. If you do not live in Thailand, please add your country.
คุณเป็นคริสเตียนอยู่แล้วหรือไม่? / Are you a Christian? *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service