Dani defektologa 2020 - formular za prijavu radova
Poštovani autori, molimo vas da pažljivo i sveobuhvatno popunite prijavni formular, kako bi se izbegle propusti ili greške u podacima.
Obrazac prijave se popunjava zasebno za svaki rad. Za radove u koautorstvu (grupa autora) prijavu popunjava samo jedan od autora, unosom podataka za sebe, druge autore i podataka o samom radu. U popuni forme obavezujuća su polja samo za prvog autora i polja koja se odnose na rad (sažetak). Forma dozvoljava unos podataka za maksimalno četiri autora, koji su učestvovali i pripremi rada. U slučaju kada je u pisanju rada učestvovalo više od četiri autora neophodno je da otvoriti novu formu za unos podataka o preostalim autorima i ponavljanje prethodno unetih podataka za rad. Upitnik popunjavati ISKLJUČIVO latiničnim pismom, uz OBAVEZNU upotrebu karaktera srpske azbuke.
Odgovornost za ispravnost i potpunost podataka u popunjavanju prijavne forme snose autori.
Za sve nejasnoće i nedoumice u vezi sa prijavom radova izvolite se obratiti na mejl danidefektologa@gmail.com.
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service