แบบฟอร์มขอรับบริการจัดส่งทรัพยากรการเรียนรู้ด้วยใจ สู้ภัยโควิด-19 ของห้องสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา สำหรับบุคลากรสายวิชาการ บุคลากรสายสนับสนุน และนักศึกษา
การให้บริการยืมหนังสือของห้องสมุดช่วงมาตรการป้องกันโรคไวรัสโควิด-19
1. ผู้ขอบริการค้นหาหนังสือที่ต้องการผ่าน URL : http://opac.yru.ac.th
2. ผู้ขอรับบริการสแกน QR CORD เพื่อกรอกข้อมูลขอรับบริการ
3. เจ้าหน้าที่บริการรับข้อมูล ดำเนินการค้นหาหนังสือจากชั้นหนังสือ และทำรายการยืมผ่านระบบ
4.ประเภทการรับบริการ
   4.1 Book Delivery by Grab บริการจัดส่งหนังสือ (เฉพาะอาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาที่อยู่ภายในมหาวิทยาลัยและหอพัก มรย.เท่านั้น) จัดส่งเวลา 15.00 น เป็นต้นไป โดยเจ้าหน้าที่จะโทรแจ้งทางโทรศัพท์ (เปิดให้บริการแล้ว)
   4.2 Take the Book by yourself ผู้ขอรับบริการกรอกรายชื่อและเลขหมู่ของหนังสือที่ต้องการยืม เจ้าหน้าที่จะดำเนินการค้นหาหนังสือให้และโทรแจ้งทางโทรศัพท์ โดยผู้ขอรับบริการสามารถมารับหนังสือที่ห้องสมุดด้วยตนเอง (ตามวันเวลาราชการ)
   4.3 Book Return บริการรับคืนหนังสือจากผู้ใช้บริการ โดยเจ้าหน้าที่ไปรับหนังสือที่ผู้ใช้บริการต้องการส่งคืนถึงสถานที่ที่ผู้ใช้บริการแจ้งไว้ (เฉพาะอาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาที่อยู่ภายในมหาวิทยาลัยและหอพัก มรย.เท่านั้น) รับคืนเวลา 15.00 น. โดยเจ้าหน้าที่จะโทรแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
   4.4 Book Delivery by Post เจ้าหน้าที่จัดส่งหนังสือให้ทางไปรษณีย์ โดยเจ้าหน้าที่จัดส่งหลังได้รับข้อมูลภายใน 1-2 วันทำการ และจะแแจ้งเลข Tracking Number ผ่านอีเมลของผู้รับบริการ และเพจ FB: ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา - YRU Library  เวลา 16.00 น. ของทุกวันทำการ
5. ผู้ขอรับบริการสามารถยืมหนังสือได้ตามจำนวนสิทธิ์การยืมแต่ละประเภทของสมาชิก หรือน้ำหนักรวมไม่เกิน 20 กก. ต่อการส่ง 1 ครั้ง
6. ผู้ขอรับบริการประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการ

***หมายเหตุ 1. นักศึกษา สามารถยืมหนังสือได้ ครั้งละ 7 เล่ม ระยะเวลาไม่เกิน 1 ภาคการศึกษา
                     2. บุคลากรสายวิชาการและบุคลากรสายสนับสนุน สามารถยืมหนังสือได้ ครั้งละ 20 เล่ม ระยะเวลาไม่เกิน 1 ภาคการศึกษา
(ตรวจสอบวันกำหนดส่งคืนได้จากใบติดกำหนดส่งท้ายเล่มหรือเข้าระบบผ่าน http://opac.yru.ac.th)
Sign in to Google to save your progress. Learn more
ชื่อ-สกุล (กรุณากรอกให้ถูกต้อง) *
ประเภทผู้ใช้บริการ *
รหัสนักศึกษา (ตอบเฉพาะนักศึกษา)
อีเมล *
คณะ / สำนัก / สถาบัน *
หลักสูตร(เฉพาะบุคลากรสายวิชาการ)
ประเภทการรับบริการ *
ที่อยู่ในการจัดส่ง - รับคืน  (ตอบเฉพาะผู้ขอรับบริการ Book  Grab และ Book Return)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
ที่อยู่ในการจัดส่ง (ตอบเฉพาะผู้ขอรับบริการจัดส่งหนังสือให้ทางไปรษณีย์ Book Delivery by Post)
เบอร์โทร *
เบอร์โทร (สำรอง)
1. ชื่อหนังสือ / เลขเรียกหนังสือ
2. ชื่อหนังสือ / เลขเรียกหนังสือ
3. ชื่อหนังสือ / เลขเรียกหนังสือ
4. ชื่อหนังสือ / เลขเรียกหนังสือ
5. ชื่อหนังสือ / เลขเรียกหนังสือ
6. ชื่อหนังสือ / เลขเรียกหนังสือ
7. ชื่อหนังสือ / เลขเรียกหนังสือ
8. ชื่อหนังสือ / เลขเรียกหนังสือ
9. ชื่อหนังสือ / เลขเรียกหนังสือ
10. ชื่อหนังสือ / เลขเรียกหนังสือ
11. ชื่อหนังสือ / เลขเรียกหนังสือ
12. ชื่อหนังสือ / เลขเรียกหนังสือ
13. ชื่อหนังสือ / เลขเรียกหนังสือ
14. ชื่อหนังสือ / เลขเรียกหนังสือ
15. ชื่อหนังสือ / เลขเรียกหนังสือ
16. ชื่อหนังสือ / เลขเรียกหนังสือ
17. ชื่อหนังสือ / เลขเรียกหนังสือ
18. ชื่อหนังสือ / เลขเรียกหนังสือ
19. ชื่อหนังสือ / เลขเรียกหนังสือ
20. ชื่อหนังสือ / เลขเรียกหนังสือ
วันเวลาที่ขอรับ-คืน หนังสือ (บริการ Book Delivery by Grab และ Book Return เฉพาะอาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาที่อยู่ภายในมหาวิทยาลัยและหอพัก เท่านั้น) และ (Take the Book by yourself ผู้ขอรับบริการมารับหนังสือที่ห้องสมุดด้วยตนเอง)
MM
/
DD
/
YYYY
Time
:
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. Report Abuse