CHƯƠNG TRÌNH BÌNH CHỌN DỰ ÁN NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO TIÊU BIỂU VIỆT NAM NĂM 2020
Khuyến khích đầu tư phát triển năng lượng tái tạo là chính sách nhất quán của Việt Nam, tại Nghị Quyết số 55-NQ/TW ngày 11/02/2020 của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược phát triển năng lượng Quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã nhấn mạnh: “Ưu tiên xây dựng các cơ chế, chính sách đột phá để khuyến khích và thúc đẩy phát triển mạnh mẽ các nguồn năng lượng tái tạo nhằm thay thế tối đa các nguồn năng lượng hoá thạch. Khuyến khích và tạo mọi điều kiện thuận lợi để các thành phần kinh tế, đặc biệt là kinh tế tư nhân tham gia phát triển.

Nguồn năng lượng tái tạo, nhất là nguồn điện gió, điện mặt trời của Việt Nam cần phải phát triển nhanh trong các năm tới nhằm bù đắp lượng điện thiếu hụt do các dự án nhiệt điện chậm tiến độ.
Chương trình cũng nhằm mục tiêu tôn vinh các dự án có chất lượng, uy tín góp phần phát triển nhanh nguồn năng lượng tái tạo của Việt Nam.

Góp phần quảng bá thương hiệu cho các doanh nghiệp tham gia đầu tư phát triển trong lĩnh vực năng lượng tái tạo, nhờ đó doanh nghiệp nâng cao khả năng cạnh tranh trong và ngoài nước;
Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền các chính sách phát triển năng lượng tái tạo của Việt Nam, phổ biến kinh nghiệm thành công của các doanh nghiệp đã phát triển thành công nguồn năng lượng tái tạo, từ đó nhân rộng ra toàn quốc.

• Tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp – cơ quan ngôn luận của Phòng Thương mai và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) với đặc thù là cơ quan báo chí và có thế mạnh, kinh nghiệm trong việc thường xuyên tổ chức các chương trình sự kiện lớn (hội nghị, hội thảo, giải thưởng dành cho doanh nghiệp,…)
• Chương trình có sự tham gia và tư vấn của Hội đồng bình chọn đến từ các Bộ ban ngành, Hiệp hội Năng lượng Việt Nam, Hội đồng tư vấn Khoa học, Giáo dục và Môi trường Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam và các chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực năng lượng tái tạo.

Họ và tên tham gia khảo sát
1. NHÀ MÁY ĐIỆN MẶT TRỜI HỒNG PHONG 4, 48 MWp
Captionless Image
Theo bạn, dự án này có ảnh hưởng đến môi trường hay không?
Clear selection
Theo bạn, dự án này có ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân địa phương?
Clear selection
Theo bạn, dự án này có tác động đến kinh tế địa phương?
Clear selection
Theo bạn, dự án này có hỗ trợ đến hợp tác đời sống, kinh tế, xã hội?
2. NHÀ MÁY NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI BCG-CME LONG AN 2, 100.5 MWp
Captionless Image
Theo bạn, dự án này có ảnh hưởng đến môi trường hay không?
Clear selection
Theo bạn, dự án này có ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân địa phương?
Clear selection
Theo bạn, dự án này có tác động đến kinh tế địa phương?
Clear selection
Theo bạn, dự án này có hỗ trợ đến hợp tác đời sống, kinh tế, xã hội?
3. NHÀ MÁY PHONG ĐIỆN PHƯƠNG MAI 3, 21 MW
Captionless Image
Theo bạn, dự án này có ảnh hưởng đến môi trường hay không?
Clear selection
Theo bạn, dự án này có ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân địa phương?
Clear selection
Theo bạn, dự án này có tác động đến kinh tế địa phương?
Clear selection
Theo bạn, dự án này có hỗ trợ đến hợp tác đời sống, kinh tế, xã hội?
4. NHÀ MÁY ĐIỆN SINH KHỐI AN KHÊ, 65 MW
Captionless Image
Theo bạn, dự án này có ảnh hưởng đến môi trường hay không?
Clear selection
Theo bạn, dự án này có ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân địa phương?
Clear selection
Theo bạn, dự án này có tác động đến kinh tế địa phương?
Clear selection
Theo bạn, dự án này có hỗ trợ đến hợp tác đời sống, kinh tế, xã hội?
5. NHÀ MÁY ĐIỆN MẶT TRỜI PHONG PHÚ, 42 MWp
Captionless Image
Theo bạn, dự án này có ảnh hưởng đến môi trường hay không?
Clear selection
Theo bạn, dự án này có ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân địa phương?
Clear selection
Theo bạn, dự án này có tác động đến kinh tế địa phương?
Clear selection
Theo bạn, dự án này có hỗ trợ đến hợp tác đời sống, kinh tế, xã hội?
6. NHÀ MÁY ĐIỆN GIÓ PHÚ LẠC, 26 MW
Captionless Image
Theo bạn, dự án này có ảnh hưởng đến môi trường hay không?
Clear selection
Theo bạn, dự án này có ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân địa phương?
Clear selection
Theo bạn, dự án này có tác động đến kinh tế địa phương?
Clear selection
Theo bạn, dự án này có hỗ trợ đến hợp tác đời sống, kinh tế, xã hội?
7. NHÀ MÁY ĐIỆN MẶT TRỜI BIM 2, 250 MWp
Captionless Image
Theo bạn, dự án này có ảnh hưởng đến môi trường hay không?
Clear selection
Theo bạn, dự án này có ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân địa phương?
Clear selection
Theo bạn, dự án này có tác động đến kinh tế địa phương?
Clear selection
Theo bạn, dự án này có hỗ trợ đến hợp tác đời sống, kinh tế, xã hội?
8. TỔ HỢP ĐIỆN GIÓ, ĐIỆN MẶT TRỜI TRUNG NAM, 40 MW+204 MWp
Captionless Image
Theo bạn, dự án này có ảnh hưởng đến môi trường hay không?
Clear selection
Theo bạn, dự án này có ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân địa phương?
Clear selection
Theo bạn, dự án này có tác động đến kinh tế địa phương?
Clear selection
Theo bạn, dự án này có hỗ trợ đến hợp tác đời sống, kinh tế, xã hội?
9. NHÀ MÁY ĐIỆN MẶT TRỜI SAO MAI PV1( GIAI ĐOẠN 1). 104 MWp
Captionless Image
Theo bạn, dự án này có ảnh hưởng đến môi trường hay không?
Clear selection
Theo bạn, dự án này có ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân địa phương?
Clear selection
Theo bạn, dự án này có tác động đến kinh tế địa phương?
Clear selection
Theo bạn, dự án này có hỗ trợ đến hợp tác đời sống, kinh tế, xã hội?
10. CỤM DỰ ÁN NHÀ MÁY ĐIỆN MẶT TRỜI XUÂN THIỆN - EA SÚP, 600 MWp
Captionless Image
Theo bạn, dự án này có ảnh hưởng đến môi trường hay không?
Clear selection
Theo bạn, dự án này có ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân địa phương?
Clear selection
Theo bạn, dự án này có tác động đến kinh tế địa phương?
Clear selection
Theo bạn, dự án này có hỗ trợ đến hợp tác đời sống, kinh tế, xã hội?
11.CỤM NHÀ MÁY NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI DẦU TIẾNG, 420 MWp
Captionless Image
Theo bạn, dự án này có ảnh hưởng đến môi trường hay không?
Clear selection
Theo bạn, dự án này có ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân địa phương?
Clear selection
Theo bạn, dự án này có tác động đến kinh tế địa phương?
Clear selection
Theo bạn, dự án này có hỗ trợ đến hợp tác đời sống, kinh tế, xã hội?
12. HỆ THỐNG ĐIỆN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI MÁI NHÀ DE HEUS ĐỒNG NAI, 962.37 kWp
Captionless Image
Theo bạn, dự án này có ảnh hưởng đến môi trường hay không?
Clear selection
Theo bạn, dự án này có ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân địa phương?
Clear selection
Theo bạn, dự án này có tác động đến kinh tế địa phương?
Clear selection
Theo bạn, dự án này có hỗ trợ đến hợp tác đời sống, kinh tế, xã hội?
13. NHÀ MÁY ĐIỆN MẶT TRỜI MŨI NÉ, 40 MWp
Captionless Image
Theo bạn, dự án này có ảnh hưởng đến môi trường hay không?
Clear selection
Theo bạn, dự án này có ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân địa phương?
Clear selection
Theo bạn, dự án này có tác động đến kinh tế địa phương?
Clear selection
Theo bạn, dự án này có hỗ trợ đến hợp tác đời sống, kinh tế, xã hội?
Bạn có bất kỳ nhận xét bổ sung nào về các dự án này không?
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of DDDN. Report Abuse