Dutch Amateur Cup
Zaterdag 11 September 2021 / Saturday September 11, 2021

Show in hand classes
Pleasure classes
Trail classes

Location: Hippisch Centrum Exloo
Address: Valtherweg 27A, 7875 TA Exloo

Closing date: 30 augustus 2021
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Email *
Naam deelnemer / Name participant *
Hoedanigheid waarin je tekent / Capacity in which you sign *
Volledig adres / Full address *
Woonplaats / Place *
Telefoonnummer / Telephone number *
BTW nummer / VAT number
Naam paard / Name horse *
Fokker paard / Breeder horse *
Land fokker / country breeder *
Eigenaar paard / Owner horse
Land eigenaar / country owner *
Ras / Breed *
Stamboek en reg nr / Studbook and reg. number *
% Arabisch bloed / % Arabian blood *
Geboortedatum paard / Date of birth horse *
Vader paard / Sire horse *
Vader en moeder van vader / father and mother of the father
Moeder paard / Dam horse *
Vader en moeder van moeder / father and mother of the mother
Geslacht / Sex *
Colour horse
Clear selection
Kosten
Show in hand: €35,00
Pleasure en Trail classes: €25,00

Boxen en prijzen zie hieronder
Zaterdag / Zaterdag Dutch Amateur Cup
Pleasure classes AJF
Please note: for each Junior and Novice Pleasure class - if there are 3 entries (or more) in BOTH classes, they will run separately. If there are less than 3 in EACH class it will be amalgamated back into one Western pleasure class, one Hunter pleasure class and one Classic pleasure class.
Conflict of interest with judge
Clear selection
Pleasure and Trail entrants
Clear selection
Deelnamevoorwaarden en AVG voorwaarden. Lees deze goed en vink het vakje aan / Entry conditions. Please read carefully and check the box. *
Deelname aan en aanwezigheid bij deze dag is geheel voor eigen risico. De organisatie noch de eigenaar van de accommodatie aanvaarden enige aansprakelijkheid voor verlies, beschadiging of diefstal van paarden of eigendommen van deelnemers of bezoekers, of voor enig letsel of overlijden van een deelnemer, paard of berijder tijdens de gehele duur van de wedstrijd met inbegrip van de aankomst op en vertrek van het terrein en directe omgeving. Ondertekende verklaart door versturen van het inschrijfformulier met deze uitsluiting akkoord te gaan. Tevens verklaart ondergetekende dat het (de) door hem/haar ingeschreven paard(en) is/zijn ingeënt volgens in Nederland geldende richtlijnen en dat zowel hij/zij als het/de paard(en) ten minste tegen wettelijke aansprakelijkheid zijn verzekerd. Om het paspoort wordt gevraagd, dus zorg ervoor dat u dit bij u heeft. Bij afzegging vóór sluitingsdatum zullen geen kosten in rekening gebracht worden. Bij afzegging ná sluitingsdatum worden de kosten doorberekend. Tijdens de show worden foto’s gemaakt. Deze worden gebruikt voor magazines, websites, social media etc. Eventuele bezwaren hiertegen dienen vooraf kenbaar gemaakt te worden bij de organisatie. Foto’s zijn na te bestellen via de fotograaf tegen vergoeding. Door deel te nemen aan de wedstrijden ga je akkoord met het opslaan van je persoonsgegevens en resultaten. Zonder akkoord is een inschrijving niet mogelijk. Participating in and presence at this show is entirely at your own risk. Neither the organization nor the owner of the accommodation accepts any liability for loss, damage or theft of horses or property of participants or visitors, or for any injury or death of a participant, horse or rider during the entire duration of the race including the arrival and departure of the site and immediate surroundings.Signed declares to agree with this exclusion by sending the registration form. The undersigned also declares that the horse registered by him/her has been vaccinated according to the guidelines in force in the Netherlands and that both he/she and the horse are insured at least against legal liability. The passport is requested, so make sure you have it with you. If cancelled before the closing date, no costs will be charged. In the event of cancellation after the closing date, the costs will be charged. Photos are taken during the show. These are used for magazines, websites and social media. Any objections against this must be notified in advance to the organization. Photos can be ordered from the photographer.
Required
Sponsormogelijkheden geldig voor twee dagen (AJF + AVS NK)
Stal / Stable: Vaste prijs €75,00
Informatie stalling / information stables
Stallen zijn vaste weekendprijs inclusief krullen. Vroegste aankomst vrijdag na 12:00 - Vertrek uiterlijk Zondagavond
Eventueel kunnen deelenemers onderling stallen delen indien beiden slechts 1 dag willen gebruikmaken. Hooi zal te koop zijn op het terrein indien nodig. Meeste boxen hebben geen drinkbakken dus graag drinkbakken meenemen.
KAMPEREN: Er kan op het terrein gekampeerd worden á €25 voor stroomafname. Wij wijzen de kampeerders er wel op dat kamperen onderhevig is aan de Corona maatregelen en dat het onder bepaalde omstandigheden verboden kan worden. Eenieder moet dus wel een alternatief plan hebben als het kamperen niet mag van de overheid.
Sluitingsdatum inschrijving 30 augustus / Closing date August 30
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy