Zgłoszenie na warsztat "Wypełnianie wniosku o przyznanie pomocy oraz biznesplanu w zakresie rozwoju przedsiębiorczości oraz podjęcia działalności gospodarczej"
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Kraina Rawki" zaprasza mieszkańców i przedsiębiorców z obszaru LGD na szkolenie warsztatowe pn. "Wypełnianie wniosku o przyznanie pomocy oraz biznesplanu w zakresie rozwoju przedsiębiorczości oraz podjęcia działalności gospodarczej".

Szkolenie odbędzie się 8 maja 2019 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rawie Mazowieckiej, sala szkoleniowa

Podczas szkolenia zostaną omówione zasady ubiegania się o wsparcie w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, wzór wniosku o przyznanie pomocy, zasady sporządzania biznesplanu.

REKRUTACJA DO 6 MAJA 2019 R.
Liczba miejsc na szkoleniu jest ograniczona! Decyduje kolejność zgłoszeń.

Szkolenie odbędzie się w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” PROW 2014-2020


1. Administratorem Państwa danych jest Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki”, Stara Rossocha 1, 96-200 Rawa Mazowiecka, mail: biuro@krainarawki.eu
2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań statutowych Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki”.
3. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji zadań statutowych Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki”, w przypadku niepodania danych nie będzie możliwe wykonanie zadań.
5. Dane udostępnione przez Państwa nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje państwowe i urzędy upoważnione z mocy prawa.
6. Dane udostępnione przez Państwa nie będą zautomatyzowane ani nie będą podlegały profilowaniu.
7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa.
Email address *
Imię i nazwisko/Nazwa podmiotu *
Your answer
Zamierzam składać wniosek na... *
Gmina *
Telefon kontaktowy *
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy