Narty Wisła - Soszów 12.01.2018 r.

Zapisy do czwartku 11.01.2018 r. do godz. 12:00
O wpisaniu na listę decyduje złożenie w sekretariacie szkoły zgody rodziców / opiekunów prawnych oraz dokonanie wpłaty.
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question