แบบฟอร์มตอบรับเข้าร่วมสัมมนา(PMAT Virtual Training)
💲 วิธีชำระเงิน 💲
💳 โอนเงินเข้าบัญชี : ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาลาดพร้าว 111 เลขที่ 052-230302-3 บัญชีออมทรัพย์
ชื่อบัญชี “สมาคม การจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย”
💳 เช็คสั่ง จ่าย : สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย

รายละเอียดหลักสูตรสามารถดูได้ที่ https://www.pmattraining.com

หมายเหตุ:
1.เนื้อหาที่ปรากฏบน Visual Training นี้ ถือเป็นกรรมสิทธิ์ของสมาคมฯและสงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย ภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์ สมาคมฯ ขอสงวนลิขสิทธิ์ข้อมูลเนื้อหา หรือสื่อการบรรยายบน Visual Training ท่านจะไม่สามารถปรับปรุง ดัดแปลง แก้ไข หรือส่งต่อ หรือใช้เพื่อการพาณิชย์ โดยไม่แจ้งสมาคมฯ และได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร
ท่านสนใจสมัครหลักสูตร PMAT Virtual Training หลักสูตรใด (ทุกหลักสูตรมีค่าธรรมเนียม สามารถดูได้ที่ ลิงค์รายละเอียดหลักสูตรท้ายหลักสูตร) *
Required
บริษัท / องค์การของท่าน *
กลุ่มธุรกิจ ขององค์กร *
สถานะการเป็นสมาชิกสมาคมฯ *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of PMAT. Report Abuse