แบบฟอร์มตอบรับเข้าร่วมสัมมนา(PMAT Virtual Training)
วิธีชำระเงิน
- โอนเงินเข้าบัญชี : ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาลาดพร้าว 111 เลขที่ 052-230302-3 บัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี “สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย”
- เช็คสั่ง จ่าย : สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย
รายละเอียดหลักสูตรสามารถดูได้ที่ www.pmat.or.th
หมายเหตุ:
1. สมาคมฯ มิได้อยู่ในข่ายที่ต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามคำสั่งของกรมสรรพากรที่ ท.ป.4/2528
2.เนื้อหาที่ปรากฏบน Visual Training นี้ ถือเป็นกรรมสิทธิ์ของสมาคมฯและสงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย ภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์ สมาคมฯ ขอสงวนลิขสิทธิ์ข้อมูลเนื้อหา หรือสื่อการบรรยายบน Visual Training ท่านจะไม่สามารถปรับปรุง ดัดแปลง แก้ไข หรือส่งต่อ หรือใช้เพื่อการพาณิชย์ โดยไม่แจ้งสมาคมฯ และได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร
ท่านสนใจสมัครหลักสูตร PMAT Virtual Training หลักสูตรใด *
Required
บริษัท / องค์การของท่าน *
Your answer
สถานะการเป็นสมาชิกสมาคมฯ *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of PMAT. Report Abuse