STÁVKOVÁ POHOTOVOST VE ŠKOLÁCH
Vedení spolku Pedagogická komora chce předložit valné hromadě k hlasování záměr vyhlásit stávkovou pohotovost ve školách. Nejprve mapujeme pomocí tohoto dotazníku názor pracovníků škol na případné vyhlášení stávkové pohotovosti. Po vyhodnocení odpovědí bude předložen výstup valné hromadě (členové Pedagogické komory vyplňují jiný samostatný dotazník, abychom mohli porovnat názory členů našeho spolku s názory nečlenů).

Důvodem našich aktivit je aktuální návrh ministryně financí, aby v roce 2020 nerostly platy pedagogů o slíbených 15 %, nýbrž o pouhých 10 %. Dalším důvodem je návrh novely zákona o pedagogických pracovnících, který schválila vláda - návrh obsahuje několik sporných ustanovení, především to, že by nově mohli na 2. stupni ZŠ učit pracovníci bez pedagogického vzdělání. Vláda neplánuje splnit usnesení Poslanecké sněmovny č. 66 z roku 2017, že nejpozději od roku 2020 mají platy učitelů činit 130 % průměrné mzdy v ČR. Ministr školství Robert Plaga doposud neodpověděl kladně ani záporně na žádost o osobní jednání k Otevřenému dopisu politikům za záchranu českého školství podpořeném akcemi Pedagogické komory Den učitelů v černé a Týden škol v černé. Neproběhla odborná revize inkluzivního vzdělávání.

Návrh požadavků:

1) Žádáme, aby vláda neprodleně splnila usnesení Poslanecké sněmovny o zvýšení platů učitelů na 130 % průměrné mzdy v ČR nejpozději od roku 2020
2) Požadujeme revizi inkluzivního vzdělávání
3) Žádáme navýšení kapitoly školství o čtvrtinu - na 5 % HDP, což je průměr zemí Evropské unie a OECD
4) Požadujeme změny v návrhu novely zákona o pedagogických pracovnících
5) Žádáme, aby vláda projednala Otevřený dopis politikům za záchranu českého školství
6) Požadujeme omezení vlivu neziskovek na rozhodování o školství (Eduin, ČOSIV, Nadace OSF…)
7) Žádáme odvolání náměstků MŠMT Václava Pícla a Petra Pavlíka
8) Požadujeme změny v zařazování pedagogických pracovníků do tarifních tříd

Případné vyhlášení stávkové pohotovosti bude další akcí Pedagogické komory v rámci probíhající kampaně Školy zůstávají v černé.

Více informací naleznete na internetových stránkách Pedagogické komory: https://www.pedagogicka-komora.cz

nebo na naší facebookové stránce: https://www.facebook.com/PedagogickaKomora

Stávková pohotovost (právní výklad): https://www.pedagogicka-komora.cz/2019/05/stavkova-pohotovost-mimo-kolektivni.html

Všechny položky dotazníku jsou nepovinné
Pořadí požadavků je náhodné. Po vyhodnocení odpovědí je seřadíme od nejdůležitějších po nejméně důležité. Požadavky, které nebudou mít výraznou podporu, vypustíme...
Jsem...
Pracuji především v/na...
Souhlasíte s vyhlášením stávkové pohotovosti na podporu některých z následujících požadavků?
1) Žádáme, aby vláda neprodleně splnila usnesení Poslanecké sněmovny o zvýšení platů učitelů na 130 % průměrné mzdy v ČR nejpozději od roku 2020
Tento slib zazněl již v roce 2003, kdy činil průměrný plat učitelů 105,4 %, po 15 letech se zvýšil o necelých 5 procentních bodů na 109,6 % v roce 2018; nástupní platy ve školství jsou nízké a na postup v tarifní třídě čeká pedagog až 8 let, což odrazuje čerstvé absolventy od nástupu do školství; učitelé odcházejí pracovat mimo školství, průměrný věk učitelů roste.
Souhlasíte s požadavkem 1?
Můžete připojit svůj názor k požadavku 1 nebo navrhnout změnu ve formulaci požadavku 1.
Your answer
2) Požadujeme revizi inkluzivního vzdělávání
Současná legislativa pro společné vzdělávání přetěžuje pedagogické pracovníky a klade na učitele až nesplnitelné pracovní nároky; přetěžuje školy a poradenská zařízení administrativními úkony, čímž jim nezbývá čas věnovat se žákům se speciálními vzdělávacími potřebami; má negativní vliv na kvalitu výuky intaktních žáků; dětem s těžšími diagnózami neprospívá; ubývá speciálních tříd při běžných školách a je ohrožena existence škol speciálních; bude nutné novelizovat příslušnou část školského zákona.
Souhlasíte s požadavkem 2?
Můžete připojit svůj názor k požadavku 2 nebo navrhnout změnu ve formulaci požadavku 2.
Your answer
3) Žádáme navýšení kapitoly školství o čtvrtinu - na 5 % HDP, což je průměr zemí Evropské unie a OECD
Kvůli dlouhodobému podfinancování se české školství ocitlo v krizi; chybí peníze na vybavení škol ICT, pomůcky, učebnice a na podpůrný personál; ještě v roce 2011 činily výdaje na školství 4,3 % hrubého domácího produktu, nyní to je pouhých 3,9 % HDP; školství stále není rozpočtovou prioritou vlády, přestože investice do vzdělávání je nejefektivnější investicí s mnohonásobnou návratností; šetření na školství je šetřením na dětech a budoucích generacích i na prosperitě České republiky.
Souhlasíte s požadavkem 3?
Můžete připojit svůj názor k požadavku 3 nebo navrhnout změnu ve formulaci požadavku 3.
Your answer
4) Požadujeme změny v návrhu novely zákona o pedagogických pracovnících
Nechceme, aby žáky učili lidé bez pedagogického vzdělání, mělo by to negativní dopady na kvalitu výuky, na což upozornila Česká školní inspekce, naopak by se měla zvýšit míra aprobovanosti výuky; je třeba definovat funkci třídního učitele v legislativě, jak je tomu na Slovensku, a to včetně příplatku za tuto náročnou práci v minimální výši 2 500 Kč měsíčně.
Souhlasíte s požadavkem 4?
Můžete připojit svůj názor k požadavku 4 nebo navrhnout změnu ve formulaci požadavku 4.
Your answer
5) Žádáme, aby vláda projednala Otevřený dopis politikům za záchranu českého školství
Premiér a ministři školství, financí i práce a sociálních věcí by měli osobně projednat jednotlivé návrhy se zástupci signatářů otevřeného dopisu.
Souhlasíte s požadavkem 5?
Můžete připojit svůj názor k požadavku 5 nebo navrhnout změnu ve formulaci požadavku 5.
Your answer
6) Požadujeme omezení vlivu neziskovek na rozhodování o školství (Eduin, ČOSIV, Nadace OSF…)
MŠMT preferuje názory jednotlivců a jednání s organizacemi bez širšího mandátu a bez odpovědnosti, které zaměstnávají teoretiky odtržené od praxe, před reprezentativními profesními a předmětovými spolky pedagogů, jejichž členové každodenně realizují změny ve školství, a tudíž nejlépe vědí, co v praxi funguje a co ne.
Souhlasíte s požadavkem 6?
Můžete připojit svůj názor k požadavku 6 nebo navrhnout změnu ve formulaci požadavku 6.
Your answer
7) Žádáme odvolání náměstků MŠMT Václava Pícla a Petra Pavlíka
Oba náměstci se výrazně podíleli na prosazení současné podoby inkluzivního vzdělávání za exministryně Kateřiny Valachové a nyní brání pozitivním změnám ve školství. Rovněž prosazovali novelu zákona o pedagogických pracovnících s kariérním řádem, s níž vyjádřilo nesouhlas 21 609 pedagogů z 1 150 škol podepsáním petice.
Souhlasíte s požadavkem 7?
Můžete připojit svůj názor k požadavku 7 nebo navrhnout změnu ve formulaci požadavku 7.
Your answer
8) Požadujeme změny v zařazování pedagogických pracovníků do tarifních tříd
Ředitelům všech stupňů škol by měla být výrazně snížena míra přímé pedagogické činnosti, aby se mohli věnovat řízení školy; ředitelé by měli být zařazeni minimálně ve 13. tarifní třídě, učitelé ve 12., vychovatelé v 10., asistenti pedagoga v 8. platové třídě; je třeba navýšit počet stupňů v tarifní tabulce ze 7 na 12, aby byl stejný jako u nepedagogických pracovníků a v ostatních profesích.
Souhlasíte s požadavkem 8?
Můžete připojit svůj názor k požadavku 8 nebo navrhnout změnu ve formulaci požadavku 8.
Your answer
Závěrečná část dotazníku
Můžete přidat návrh dalších požadavků...
Your answer
Váš e-mail (nepovinné) - v případě vyplnění Vám zašleme výsledky ankety
Your answer
Můžete napsat vzkaz organizátorům této ankety z Pedagogické komory
Your answer
Informace o spolku Pedagogická komora
Pokud ještě nejste členy největšího školského spolku v ČR, můžete si vyplnit tuto přihlášku do Pedagogické komory: https://www.pedagogicka-komora.cz/2017/09/pedagogicka-komora-prihlaska-do-spolku.html

Případně můžete podpořit naše aktivity finančním darem: https://www.pedagogicka-komora.cz/p/clenske-prispevky.html

Informace o činnosti Pedagogické komory: https://www.pedagogicka-komora.cz/2018/09/cinnost-uspechy-pedagogicke-komory-v.html

Kontakty: https://www.pedagogicka-komora.cz/p/kontakty-odkazy.html

Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service