แบบประเมินความพึงพอใจของเว็บไซต์ศูนย์บริการศุลกากร

ขอความอนุเคราะห์ท่านให้คะแนนความพึงพอใจเว็บไซต์ของศูนย์บริการศุลกากร เพื่อประโยชน์ในการพัฒนา การให้บริการให้ดียิ่งขึ้น เริ่มสำรวจ
ตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม ถึง 10 กันยายน 2558
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question