Diagnoza czynników chroniących i czynników ryzyka
Drogi Rodzicu!
Ankieta, o której wypełnienie zwracamy się jest anonimowa, a jej wyniki wykorzystane zostaną wyłącznie w celu zdiagnozowania czynników chroniących i czynników ryzyka występujących w środowisku szkolnym ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń związanych z zażywaniem przez uczniów środków psychoaktywnych.
Prosimy o przemyślane i szczere odpowiedzi.
Wychowawcy i nauczyciele omawiają tematy dotyczące zagrożeń związanych z zażywaniem środków psychoaktywnych
W szkole brane jest pod uwagę zdanie uczniów
Wszyscy uczniowie traktowani są sprawiedliwie
Uczniowie mogą liczyć na nauczycieli w każdej sytuacji
Nauczyciele pomagają uczniom, kiedy mają jakieś kłopoty lub trudności
Gdy jakiś uczeń w klasie ma kłopot, inni uczniowie starają się mu pomóc
Uczniowie starają się, aby nikt nie był pozostawiony na uboczu
Moje dziecko ma pozytywny stosunek do obowiązków szkolnych
Moje dziecko angażuje się w życie szkoły
Moje dziecko uczęszcza na zajęcia pozalekcyjne, rozwija swoje zainteresowania
Wzajemne relacje wśród uczniów są pozytywne, przyjazne
Reaguję, gdy wiem, że moje dziecko lub jego rówieśnicy sięgają po środki psychoaktywne
Uczniowie mają dostęp do środków psychoaktywnych na terenie szkoły
ankieta dla rodziców
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy