แบบสำรวจความพึงพอใจต่อการจัดงานวันวิชาการ เปิดโลกกว้างสู่การเรียนรู้ยุค 4.0" ประจำปีการศึกษา 2560
โปรดกรอกข้อมูลตามความเป็นจริง ขอขอบคุณทุกท่านที่สละเวลาในการตอบแบบสำรวจนี้
โปรดระบุเพศของท่าน *
สถานะของท่าน *
ท่านมีความพึงพอใจต่อภาพรวมของงาน *
พึงพอใจน้อยที่สุด
พึงพอใจมากที่สุด
ท่านมีความพึงพอใจต่อการแสดงชุดการแสดงต่างๆ *
พึงพอใจน้อยที่สุด
พึงพอใจมากที่สุด
รูปแบบนิทรรศการมีความน่าสนใจ *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
ท่านได้รับประโยชน์จากการชมนิทรรศการ *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
นักเรียนซึ่งอยู่ประจำนิทรรศการแต่ละจุด สามารถให้ข้อมูลได้อย่างชัดเจน *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
ข้อเสนอแนะ / สิ่งที่ควรปรับปรุง
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Saint Paul Convent School. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms