Werkingsmiddelen in het Kunstendecreet // Structural subsidies in the Arts Decree
Met welke thema’s of criteria worstel jij in aanloop naar je aanvraag voor werkingsmiddelen binnen het Kunstendecreet? Gelieve maximaal drie thema’s aan te duiden uit deze lijst (deadline 1 augustus). // With which themes or criteria are you struggling in preparation of your application for structural subsidies in the Arts Decree? Please prioritise three themes in the list below (deadline August 1).
Email *
Project- of werkingsmiddelen? // Project versus structural subsidies?
Kies je voor project- of structurele subsidies? Welke zijn de voor- en nadelen, wat moet je zeker weten voor je kiest? Boet je in aan autonomie door voor werkingsmiddelen te gaan? // Can't decide whether to apply for project or structural subsidies? What are the pros and cons of each option? What should you definitely know before applying? Will you lose autonomy if you receive structural subsidies?
Participatie // Participation
Participatie is één van de vijf functies waaronder je kan indienen (en ook combinaties met andere functies zijn mogelijk). Wat is participatie en wat kan er zoal onder vallen? Hoe verschilt het van andere functies? Wat moet je weten als je voor deze functie kiest? // Participation is one of the five functions for which you can apply under the Arts Decree (in combination with others, if you want to). What is participation and what does it entail? How is it different from other functions? What should you know if you select this function?
Ontwikkeling // Development
Ontwikkeling is één van de vijf functies waaronder je kan indienen (en ook combinaties met andere functies zijn mogelijk). Wat is ontwikkeling en wat kan er zoal onder vallen? Hoe verschilt het van andere functies? Wat moet je weten als je voor deze functie kiest? // Development is one of the five functions for which you can apply under the Arts Decre (in combination with others, if you want to). What is development and what does it entail? How is it different from other functions? What should you know if you select this function?
Reflectie // Reflection
Reflectie is één van de vijf functies waaronder je kan indienen (en ook combinaties met andere functies zijn mogelijk). Wat is ontwikkeling en wat kan er zoal onder vallen? Hoe verschilt het van andere functies? Wat moet je weten als je voor deze functie kiest? // Reflection is one of the five functions for which you can apply under the Arts Decree (in combination with others, if you want to). What is reflection and what does it entail? How is it different from other functions? What should you know if you select this function?
Minimumpercentages // Minimum percentages
Wat zijn de minimumpercentages voor eigen inkomsten en hoe ga je hiermee om in je dossier? Wat als je deze percentages dreigt niet te kunnen halen? // What are minimum percentages and how do you deal with them in your application? What if (it looks like) you can't reach the required percentage?
Kennisopbouw en kennisdeling // Knowledge building and sharing
Wat wordt hieronder verstaan binnen het Kunstendecreet? Welke zijn mogelijke manieren om aan kennisopbouw en kennisdeling te doen? // What is being understood as knowledge building and sharing in the Arts Decree? What are possible ways of implementing it?
Zakelijk beheer - fair pay & practices / integriteit / bestuur // Administration - fair pay & practices / integrity / governance
Welke checklists, tools, handvaten en good practices zijn er? Hoe ga je hiermee aan de slag? // Which checklists, tools, guidlines, good practices are available? How to use them to your benefit?
Meerstemmigheid // Diversity and multiplicity of voices
Meerstemmigheid wordt door de minister naar voor geschoven als een aandachtspunt. Wat kunnen we hieronder begrijpen? Hoe verhoudt dit zich tot inclusief werken? // Diversity and multiplicity of voices is an attention point for the Minister. How should we understand this? What is its relation to working inclusively?
Lokale afstemming // Local alignment
Lokale afstemming is van belang in het Kunstendecreet en in de Strategische Visienota Kunsten. Wat kunnen we hieronder begrijpen? // Local alignment is important according to the Arts Decree and in the Strategic Vision Paper for the Arts. How should we understand this concept?
Landschapszorg // Landscape care
Beoordelingscommissies zal worden gevraagd extra toe te zien op landschapszorg, en op de manier waarop organisaties een meerwaarde of ondersteunende rol hebben in het totale landschap. Wat wordt hieronder verstaan en wat kan dat voor jou betekenen? // Assessment committees will be asked to take special care of the landscape, considering how organisations create added value or support the total Landscape. How is this being understood, and what does it mean for you?
Ik wil (een) ander(e) thema('s) naar voor schuiven // I'd like to table (an)other theme(s):
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This form was created inside of Kunstensteunpunt. Report Abuse