Анкета за обучение в ДП БГЦПО
Настоящата анкета е предназначена за лица, желаещи да се обучават за придобиване на професионална квалификация или ключови компетентности в Държавно предприятие /ДП/ Българо-германски център за професионално обучение /БГЦПО/.
Чрез нея ще се извършва текущо проучване за потребностите на безработни лица, неактивни или регистрирани в дирекции "Бюро по труда" за желанието и нагласите им за включване в обучения, провеждани в клоновете на ДП БГЦПО в градовете Пазарджик, Плевен, Стара Загора, Смолян и Царево.

За информация на попълващите анкетата:

ДП БГЦПО осъществява обучения за придобиване на професионална квалификация на лица, навършили 16 години, обучения за придобиване на ключови компетентности и професионално ориентиране. Лицензирано е от Националната Агенция за Професионално Образование и Обучение /НАПОО/ за организиране и провеждане на квалификационни курсове.

Всички клонове на ДП БГЦПО са самостоятелно обособени, притежават учебни зали за теоретично обучение, производствени зали и работилници за практическо обучение, общежитие, столова и кухня за обучаеми, живеещи далеч от населеното място на съответния клон.
Конкретна информация за всеки от 5-те клона на ДП БГЦПО може да се види на сайта на ДП БГЦПО, https://drive.google.com/file/d/0B56g_K9dGflkdVFPbGFLZGZaaVU/view

Моля, отбележете Вашия статут *
(един възможен отговор)
Желая да се включа в обучение по професия: *
(Моля, отбележете желаните от Вас обучения за максимум 5 различни професии.)
Required
Имам готовност да се включа в обучение по посочените по-горе обучения в срок от: *
Имам готовност да се включа в обучение, провеждано в: *
Required
Моля, посочете притежаваното от Вас завършено образование *
(Степен за образование или завършен клас, за който имате документ)
Моля, отбележете групата, в която смятате, че попадате
Моля, посочете условията за участие в обучение в клон на ДП БГЦПО, с които сте запознат/а
Информиран/а съм за условията за включване в обучение, провеждано от ДП „БГЦПО” в градовете Стара Загора, Плевен, Пазарджик, Царево и Смолян *
Моля, посочете в коя ДБТ сте регистриран/а *
Моля посочете Вашето име или фамилия *
Your answer
Предпочитаният начин за контакт с Вас е:
(Моля, в поле "Друго" посочете телефон и/или ел. адрес за връзка с Вас)
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms