Uczestnictwo w grupie
*
Imię i pierwsza litera nazwiska i pseudonim (np. Michał D pegaz) *
E-mail w celu uzyskania potwierdzenia uczestnictwa w grupie (nieobowiązkowy)
OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA/- CZKI W PROJEKCIE GDAŃSKIE CENTRUM RÓWNEGO TRAKTOWANIA O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. W związku z uczestnictwem w projekcie „Gdańskie Centrum Równego Traktowania” realizowanym przez Stowarzyszenie WAGA wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 Nr 101, poz. 926, z późn. zm.).
2. Zakres przetwarzanych danych osobowych: imię, e-mail
3. Oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, że:
1. administratorem tak zebranych danych osobowych jest Stowarzyszenie WAGA, 80-875 Gdańsk, ul. Biskupia 4,
2. moje dane osobowe będą przetwarzane w celu uczestnictwa w grupie wsparcia,
3. podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udziału
w projekcie,
4. mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Kontakt z administratorem danych: iodo@gcrt.pl.
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych *
Komentarze
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy