แบบประเมินความพึงพอใจของ กลุ่ม/หน่วย/ศูนย์ ต่างๆ
ให้ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียแสดงความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการ กลุ่ม/หน่วย/ศูนย์ ต่างๆ และการให้บริการของ สพป.นครราชสีมา เขต 2
กรอกข้อมูลที่ https://goo.gl/LS4kKw ดูผลการประเมินที่ https://goo.gl/iZzDSV
เพศ
วุฒิการศึกษาสูงสุด
ตำแหน่ง
ประเด็นการประเมิน *
แสดงความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อ กลุ่ม/หน่วย/ศูนย์ ต่างๆ 5 = มากที่สุด , 4 = มาก , 3 = ปานกลาง , 2 = น้อย , 1 = น้อยที่สุด
5
4
3
2
1
กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
หน่วยตรวจสอบภายใน
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา (ITEC)
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
Your answer
จบการประเมิน กรุณาคลิก "ส่ง"
ขอขอบคุณ
กลุ่ม ITEC สพป.นครราชสีมา เขต 2
โทร. 0988800318
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms