ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ
Στα πλαίσια του έργου του Γραφείου Διασύνδεσης έχει αναπτυχθεί μηχανισμός συνεχούς παρακολούθησης των αιτημάτων για την κάλυψη των κενών θέσεων πρακτικής άσκησης ή εργασίας στην Ελλάδα ή το Εξωτερικό που αναγγείλατε στο ΓΔ , με στόχο την τακτική τροφοδότηση των Βάσεων Δεδομένων του ΓΔ και της ΔΑΣΤΑ και την συμβολή του Γραφείου στην ανάπτυξη παρεμβατικών ή ενισχυτικών δράσεων όπου αυτό απαιτείται. Μεταξύ των στοιχείων που συλλέγονται σε εξαμηνιαία βάση είναι π.χ. οι προσλήψεις που πραγματοποιήθηκαν. Σκοπός του ερωτηματολογίου είναι η συλλογή στοιχείων για την επίτευξη της διαδικασίας FOLLOW UP αναφορικά με την έκβαση του αποτελέσματος των υπηρεσιών που σας παρείχε το Γραφείο Διασύνδεσης. Απαντώντας ειλικρινά και παραθέτοντας τα σχόλιά σας, μας βοηθάτε αφενός να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας, να καλύψουμε τυχόν αδυναμίες και να ανταποκριθούμε αποτελεσματικότερα στις ανάγκες σας.
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
(Απαιτείται η συμπλήρωση)
1a. Επωνυμία Επιχείρησης *
1b. ΑΦΜ *
2. Ονοματεπώνυμο Υπευθύνου επικοινωνίας *
3. Τόπος-Έδρα επιχείρησης *
4a. Τηλέφωνο επικοινωνίας *
4b. FAX
5a. Email *
5b. Site
6. Διεύθυνση *
7. ΤΚ *
8. Πόλη *
9a. Αναγγείλατε κενή θέση εργασίας/πρακτικής άσκησης στην Ελλάδα και το Εξωτερικό; *
Α. το τελευταίο τρίμηνο
Β. το τελευταίο εξάμηνο
Γ. το τελευταίο έτος
ΝΑΙ
ΟΧΙ
9b. Αν ναί, ποιο ήταν το αίτημά σας;
Β. ΕΚΒΑΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ
Ποια είναι η έκβαση του αιτήματος σας σήμερα; *
10a. Επιτυχής κάλυψη θέσεων Πρακτικής Άσκησης στην Ελλάδα
Clear selection
10a1. Συμπληρώστε το Ονοματεπώνυμο του ατόμου
10a2. Συμπληρώστε το Ονοματεπώνυμο του ατόμου
10a3. Συμπληρώστε το Ονοματεπώνυμο του ατόμου
10b. Επιτυχής κάλυψη θέσεων Πρακτικής Άσκησης στο Εξωτερικό
Clear selection
10b1. Συμπληρώστε το Ονοματεπώνυμο του ατόμου
10b2. Συμπληρώστε το Ονοματεπώνυμο του ατόμου
10b3. Συμπληρώστε το Ονοματεπώνυμο του ατόμου
10c. Επιτυχής κάλυψη θέσεων Εργασίας στην Ελλάδα
Clear selection
10c1. Συμπληρώστε το Ονοματεπώνυμο του ατόμου
10c2. Συμπληρώστε το Ονοματεπώνυμο του ατόμου
10c3. Συμπληρώστε το Ονοματεπώνυμο του ατόμου
10d. Επιτυχής κάλυψη θέσεων Εργασίας στο Εξωτερικό
Clear selection
10d1. Συμπληρώστε το Ονοματεπώνυμο του ατόμου
10d2. Συμπληρώστε το Ονοματεπώνυμο του ατόμου
10d3. Συμπληρώστε το Ονοματεπώνυμο του ατόμου
11. Αν η απάντησή σας στην ερώτηση 10a ή 10b ή 10c ή 10d είναι ΝΑΙ, προσδιορίστε την εξειδίκευση των ατόμων που προσλάβατε *
(μπορείτε συμπληρώσετε παραπάνω από ένα)
Required
12a. Αν η απάντησή σας στην ερώτηση 10a ή 10b ή 10c ή 10d είναι ΝΑΙ, είστε ικανοποιημένος/η από την πρόσληψη του/των ατόμου/ων, όσον αφορά το γνωστικό τους υπόβαθρο, σε σχέση με το επίπεδο των σπουδών τους;
Ελάχιστα
Πάρα Πολύ
Clear selection
12b. Αν η απάντησή σας στην ερώτηση 10a ή 10b ή 10c ή 10d είναι ΝΑΙ, είστε ικανοποιημένος/η από την πρόσληψη του/των ατόμου/ων, όσον αφορά την απόδοσή τους;
Ελάχιστα
Πάρα Πολύ
Clear selection
12c. Αν η απάντησή σας στην ερώτηση 10a ή 10b ή 10c ή 10d είναι ΝΑΙ, είστε ικανοποιημένος/η από την πρόσληψη του/των ατόμου/ων, όσον αφορά την εργασιακή τους συμπεριφορά;
Ελάχιστα
Πάρα Πολύ
Clear selection
13. Παρακαλούμε κάντε μας προτάσεις/σχόλια είτε για την βελτιστοποίηση των υπηρεσιών μας είτε για να αναφέρετε οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίσατε όσον αφορά κάποιον φοιτητή ή απόφοιτο του ιδρύματός μας.
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy