ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ
Στα πλαίσια του έργου του Γραφείου Διασύνδεσης έχει αναπτυχθεί μηχανισμός συνεχούς παρακολούθησης των αιτημάτων για την κάλυψη των κενών θέσεων πρακτικής άσκησης ή εργασίας στην Ελλάδα ή το Εξωτερικό που αναγγείλατε στο ΓΔ , με στόχο την τακτική τροφοδότηση των Βάσεων Δεδομένων του ΓΔ και της ΔΑΣΤΑ και την συμβολή του Γραφείου στην ανάπτυξη παρεμβατικών ή ενισχυτικών δράσεων όπου αυτό απαιτείται. Μεταξύ των στοιχείων που συλλέγονται σε εξαμηνιαία βάση είναι π.χ. οι προσλήψεις που πραγματοποιήθηκαν. Σκοπός του ερωτηματολογίου είναι η συλλογή στοιχείων για την επίτευξη της διαδικασίας FOLLOW UP αναφορικά με την έκβαση του αποτελέσματος των υπηρεσιών που σας παρείχε το Γραφείο Διασύνδεσης. Απαντώντας ειλικρινά και παραθέτοντας τα σχόλιά σας, μας βοηθάτε αφενός να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας, να καλύψουμε τυχόν αδυναμίες και να ανταποκριθούμε αποτελεσματικότερα στις ανάγκες σας.
Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
(Απαιτείται η συμπλήρωση)
1a. Επωνυμία Επιχείρησης *
Your answer
1b. ΑΦΜ *
Your answer
2. Ονοματεπώνυμο Υπευθύνου επικοινωνίας *
Your answer
3. Τόπος-Έδρα επιχείρησης *
4a. Τηλέφωνο επικοινωνίας *
Your answer
4b. FAX
Your answer
5a. Email *
Your answer
5b. Site
Your answer
6. Διεύθυνση *
Your answer
7. ΤΚ *
Your answer
8. Πόλη *
Your answer
9a. Αναγγείλατε κενή θέση εργασίας/πρακτικής άσκησης στην Ελλάδα και το Εξωτερικό; *
Α. το τελευταίο τρίμηνο
Β. το τελευταίο εξάμηνο
Γ. το τελευταίο έτος
ΝΑΙ
ΟΧΙ
9b. Αν ναί, ποιο ήταν το αίτημά σας;
Β. ΕΚΒΑΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ
Ποια είναι η έκβαση του αιτήματος σας σήμερα; *
10a. Επιτυχής κάλυψη θέσεων Πρακτικής Άσκησης στην Ελλάδα
10a1. Συμπληρώστε το Ονοματεπώνυμο του ατόμου
Your answer
10a2. Συμπληρώστε το Ονοματεπώνυμο του ατόμου
Your answer
10a3. Συμπληρώστε το Ονοματεπώνυμο του ατόμου
Your answer
10b. Επιτυχής κάλυψη θέσεων Πρακτικής Άσκησης στο Εξωτερικό
10b1. Συμπληρώστε το Ονοματεπώνυμο του ατόμου
Your answer
10b2. Συμπληρώστε το Ονοματεπώνυμο του ατόμου
Your answer
10b3. Συμπληρώστε το Ονοματεπώνυμο του ατόμου
Your answer
10c. Επιτυχής κάλυψη θέσεων Εργασίας στην Ελλάδα
10c1. Συμπληρώστε το Ονοματεπώνυμο του ατόμου
Your answer
10c2. Συμπληρώστε το Ονοματεπώνυμο του ατόμου
Your answer
10c3. Συμπληρώστε το Ονοματεπώνυμο του ατόμου
Your answer
10d. Επιτυχής κάλυψη θέσεων Εργασίας στο Εξωτερικό
10d1. Συμπληρώστε το Ονοματεπώνυμο του ατόμου
Your answer
10d2. Συμπληρώστε το Ονοματεπώνυμο του ατόμου
Your answer
10d3. Συμπληρώστε το Ονοματεπώνυμο του ατόμου
Your answer
11. Αν η απάντησή σας στην ερώτηση 10a ή 10b ή 10c ή 10d είναι ΝΑΙ, προσδιορίστε την εξειδίκευση των ατόμων που προσλάβατε *
(μπορείτε συμπληρώσετε παραπάνω από ένα)
Required
12a. Αν η απάντησή σας στην ερώτηση 10a ή 10b ή 10c ή 10d είναι ΝΑΙ, είστε ικανοποιημένος/η από την πρόσληψη του/των ατόμου/ων, όσον αφορά το γνωστικό τους υπόβαθρο, σε σχέση με το επίπεδο των σπουδών τους;
Ελάχιστα
Πάρα Πολύ
12b. Αν η απάντησή σας στην ερώτηση 10a ή 10b ή 10c ή 10d είναι ΝΑΙ, είστε ικανοποιημένος/η από την πρόσληψη του/των ατόμου/ων, όσον αφορά την απόδοσή τους;
Ελάχιστα
Πάρα Πολύ
12c. Αν η απάντησή σας στην ερώτηση 10a ή 10b ή 10c ή 10d είναι ΝΑΙ, είστε ικανοποιημένος/η από την πρόσληψη του/των ατόμου/ων, όσον αφορά την εργασιακή τους συμπεριφορά;
Ελάχιστα
Πάρα Πολύ
13. Παρακαλούμε κάντε μας προτάσεις/σχόλια είτε για την βελτιστοποίηση των υπηρεσιών μας είτε για να αναφέρετε οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίσατε όσον αφορά κάποιον φοιτητή ή απόφοιτο του ιδρύματός μας.
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service