ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ

Στα πλαίσια του έργου του Γραφείου Διασύνδεσης έχει αναπτυχθεί μηχανισμός συνεχούς παρακολούθησης των αιτημάτων για την κάλυψη των κενών θέσεων πρακτικής άσκησης ή εργασίας στην Ελλάδα ή το Εξωτερικό που αναγγείλατε στο ΓΔ , με στόχο την τακτική τροφοδότηση των Βάσεων Δεδομένων του ΓΔ και της ΔΑΣΤΑ και την συμβολή του Γραφείου στην ανάπτυξη παρεμβατικών ή ενισχυτικών δράσεων όπου αυτό απαιτείται. Μεταξύ των στοιχείων που συλλέγονται σε εξαμηνιαία βάση είναι π.χ. οι προσλήψεις που πραγματοποιήθηκαν. Σκοπός του ερωτηματολογίου είναι η συλλογή στοιχείων για την επίτευξη της διαδικασίας FOLLOW UP αναφορικά με την έκβαση του αποτελέσματος των υπηρεσιών που σας παρείχε το Γραφείο Διασύνδεσης. Απαντώντας ειλικρινά και παραθέτοντας τα σχόλιά σας, μας βοηθάτε αφενός να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας, να καλύψουμε τυχόν αδυναμίες και να ανταποκριθούμε αποτελεσματικότερα στις ανάγκες σας.

  Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

  (Απαιτείται η συμπλήρωση)
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  ΝΑΙ
  ΟΧΙ
  Please enter one response per row
  This is a required question

  Β. ΕΚΒΑΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ

  Ποια είναι η έκβαση του αιτήματος σας σήμερα; *
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question