แบบประเมินโครงการตามแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2559 ฝ่ายบริหารทั่วไป
Sign in to Google to save your progress. Learn more
ฝ่ายบริหารทั่วไป *
ตอนที่ 1 ประเมินโครงการ
1. ท่านคิดว่าผลการดำเนินงาน/โครงการนี้ บรรลุตามวัตถุประสงค์เพียงใด *
2. มีการวางแผนการดำเนินงานชัดเจน อย่างเป็นระบบ *
3. มีการปฏิบัติตามแผนที่กำหนดไว้ *
4. ความเหมาะสมของงบประมาณที่ใช้ *
5. ความเหมาะสมของวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน *
6. ความร่วมมือของผู้ร่วมงาน *
7. ขั้นตอนการดำเนินงานเป็นไปตามกำหนดเวลา *
8. ผลการดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย *
ข้อเสนอแนะ
ตอนที่ 2 รายงานผลการปฏิบัติงาน (สำหรับเจ้าของโครงการ)
2.1 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
ผลการปฏิบัติได้จริง
2.2 เป้าหมายเชิงปริมาณ
ผลการปฏิบัติได้จริง
2.3 พัฒนาการโดยรวมของโครงการ
Clear selection
สังเกตได้จาก
2.4 ปัญหา/อุปสรรค ที่พบจากการดำเนินโครงการ
2.5 กิจกรรมเดิมที่ควรดำรงไว้และนำไปดำเนินการต่อ
2.6 กิจกรรมใหม่ ที่ข้าพเจ้าคิด่าจะดำเนินการเพิ่มเติม เพื่อปรับปรุงพัฒนางานโครงการ 2560
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy