Küsitlus
Hea vastaja!

Olen Tartu Ülikooli majandusteaduskonna magistrant ja viin läbi uuringut oma magistritöö raames. Töö eesmärgiks on võrrelda lääneliku ja budistliku eetika rakendamisvõimalusi ärieetiliste dilemmade lahendamisel, saamaks teada Eesti ärieetilist suundumust ning Buddha õpetustest tulenevate juhiste sobitumist Eesti ärikeskkonda.

Ankeet koosneb 20 situatsioonist ja igale situatsioonile on lisatud võimalikud lahendused. Teil tuleb valida sobiv lahendusviis ja vajadusel seda põhjendada. Oodatud on ka erinevad arvamused ja kommentaarid. Küsimuste vastamiseks kulub 20 minutit ning uuringu käigus kogutud andmed on konfidentsiaalsed ning neid kasutatakse magistritöö koostamisel üksnes üldistatud kujul.

Kui Teil on hiljem huvi tutvuda uurimistööde tulemustega, siis palun võtke minuga ühendust birgitkuntu(at)gmail.com

Head vastamist soovides,
Birgit Kuntu

Sugu
Vanus
Rahvus
Your answer
Haridustase
Töökoht
Situatsioon 1
Kuna Teie tööandja on majanduslikes raskustes, teeb ta Teile ettepaneku maksta 6 kuud töötasu ümbrikupalgana, et maksude arvelt raha kokku hoida. Samuti annab ülemus teada, et nõustumise korral saab Teie sissetulek olema 20% suurem ametlikust palgast ning maksude nn ‘optimeerimise’ arvelt kokku hoitud raha aitab ettevõttel vältida pankrotti ja koondamisi. Kuidas reageerite?
Võimaluse korral palun põhjendage, miks just nii valisite.
Your answer
Situatsioon 2
Teie tööandja on majanduslikes raskustes ning on teatanud äsja üldkoosolekul, et ettevõte ei suuda järgmised kuus kuud maksta kõikidele töötajatele lepingus kokkulepitud töötasu. Ülemusel tuleb otsustada, kas koondada 10 töötajat, et säilitada lepingutega sätestatud palgad või vähendada 10% kõikide töötajate töötasusid, vältimaks koondamisi (Teie koondatavate hulka ei kuuluks, küll aga üks Teie hea kolleeg). Millise lahendusvariandi valiksite?
Võimaluse korral palun põhjendage, miks just nii valisite.
Your answer
Situatsioon 3
Te olete raamatupidaja ettevõttes, kus on paika pandud väga kindlad reeglid esinduskulude osas. Ühel hommikul tuleb Teie juurde töötaja, kes esitab Teile arve esinduskulude katmiseks. Esinduskulude avaldusel on olemas kõik vajalik informatsioon ja sealhulgas ka ettevõtte juhataja allkiri. Sama päeva lõunapausi ajal juhtute kokku tuttavaga, ning ta räägib Teile, kuidas ta veetis eelneval õhtul lõbusalt aega Teie ettevõtte töötajaga. Iseenesest ei ole selles teabes midagi halba, kuid siis meenub Teile, et see sama töötaja esitas Teile hommikul esinduskulude katteks arve, kus oli märgitud, et õhtusöök toimus klientidega. Tuttavalt saadud informatsiooni põhjal polnud tegemist esinduskuludega, vaid isiklike kulutustega. Juhatajale rääkimine paneks arve esitanud töötaja halba valgusesse ja see võib tähendada tema töökoha kaotust. Kuidas käituksite antud situatsioonis?
Võimaluse korral palun põhjendage, miks just nii valisite.
Your answer
Situatsioon 4
Teie tööleasumisest ettevõtte ostujuhina täitub 10 aastat. Kuna Teie tööd ja koostööd hinnatakse väga kõrgelt väljaspool ettevõtet, saate oluliselt koostööpartnerilt tänutäheks hinnalise reisi. Paraku keelavad aga Teie ettevõtte reeglid selliste kingituste vastuvõtmise oma koostööpartneritelt. Samas on Teile teada, et nii mõnedki töötajad on eiranud antud reegleid ja midagi pole juhtunud. Kuidas käituksite antud situatsioonis?
Võimaluse korral palun põhjendage, miks just nii valisite.
Your answer
Situatsioon 5
Ettevõtte juhataja asub tööle uuele ametikohale ning seoses sellega hakatakse otsima uut inimest tema ametikohale. Läbi viidud konkursi tulemusena jäävad sõelale kaks kandidaati. Esimene kandidaat on 9 aastat samas ettevõttes tööl olnud töötaja, tal on hea ülevaade ettevõtte toimimisest ja eesmärkidest. Varasemalt on ta ka asendanud eelnevat juhatajat. Teine kandidaat on väljastpoolt ettevõtet, kes on varasemalt töötanud juhatajana mitmeid aastaid, tal on väga head soovituskirjad oma eelnevatelt töökohtadelt ja tegemist on hinnatud meeskonnatöötajaga. Kuidas otsustaksite?
Võimaluse korral palun põhjendage, miks just nii valisite.
Your answer
Situatsioon 6
Väikeettevõtte omanikud on aastaid palganud hooajaliselt tööle oma töötajate lapsi. Nüüd on aga tekkinud juhtkonnas küsimus, kas antud tegevust jätkata ka edaspidi või lõpetada see, kuna ühel töötajal on tekkinud kahtlused huvidekonfliktide osas. Kuidas tuleks edasi käituda?
Võimaluse korral palun põhjendage, miks just nii valisite.
Your answer
Situatsioon 7
Kõrgelt pereväärtusi hindava ettevõtte juhtivtöötajad käivad tihti välislähetustel. Sellega kaasnevad ka pikad ning meeleolukad õhtusöögid koostööpartneritega. Ühel sellisel väljasõidul lahkub õhtusöögilt üks töötajatest võõra kaaslasega ning suundub oma hotellituppa. Teistele töötajatele on teada, et tegemist ei ole tema elukaaslasega. Järgmistel reisidel kordub sama ning teiste töötajatele tekitab olukord meelehärmi. Mida teeksite Teie ettevõtte juhina?
Võimaluse korral palun põhjendage, miks just nii valisite.
Your answer
Situatsioon 8
Ettevõttesse, mille põhitegevuseks on catering teenuse pakkumine, otsitakse suure pingetaluvusega ettekandjaid, kellel on töötamise kogemus suures kiirtoitlustusettevõtetes. Ligi 300avalduse seas on ka ühe vaegkuulja avaldus, kes on eelnevalt töötanud ettekandjana väikelinna kohvikus. Kuigi tal puudub teeninduskogemus suures toitlustuskohas, on tal olemas väga head soovituskirjad. Mida teeksite Teie ettevõtte juhina?
Võimaluse korral palun põhjendage, miks just nii valisite.
Your answer
Situatsioon 9
Teie ettevõtte töötaja on mitmeid kordi ilmunud tööle alkoholi jääknähtude kahtlusega. Te olete teinud talle mitmeid noomitusi ja ta on lubanud end muuta, kuid mõne aja möödudes olukord kordub. Teile on teada, et töötajal on suur pere ja tema igakuine sissetulek võimaldab perel tagasi maksta majalaenu. Tema vallandamine paneks ka Teie ettevõtte keerulisse olukorda, kuna tema töö on spetsiifiline ja asendaja leidmine oleks keeruline. Ühel päeval tuleb töötaja taas tööle joobetunnustega ning Te teete talle ametliku noomituse andes teada, et olukorra kordumisel Te peatate temaga töösuhte. Paraku ei lase järgmine kord end kaua oodata. Milline oleks Teie lahendus antud olukorrale...?
Võimaluse korral palun põhjendage, miks just nii valisite.
Your answer
Situatsioon 10
Te töötate ettevõttes ostu-müügi juhina ning olete saanud olulise koostööpartneriga kokkuleppele suure tehingu osas. Paberite allkirjastamise päeval teatab koostööpartner, et ta on nõus veel hinda alandama, kui Teie ettevõte teeb annetuse organisatsioonile, mis kuulub koostööpartneri esindajale isiklikult. Kuidas käitute?
Võimaluse korral palun põhjendage, miks just nii valisite.
Your answer
Situatsioon 11
Teie ettevõte on pankroti äärel ning edasine tegevus ja ellujäämine sõltub suuresti sellest, kas ettevõttel õnnestub võita riigihankel vähempakkumine või ei. Enne pakkumise esitamist selgub, et ettevõtte omaniku hea tuttav on riigihanke komisjonis ja läbi tema on võimalus teada saada soodsaima pakkumise tingimused ja summa. Kuidas käituksite ettevõtte juhina?
Võimaluse korral palun põhjendage, miks just nii valisite.
Your answer
Situatsioon 12
Ettevõttest lahkub ostujuht ning ajutiselt hakkab teda asendama ettevõtte sekretär. Mõne kuu möödudes on selgunud, et lisaks oma töökohustustele tuleb sekretär suurepäraselt toime ka ostujuhi töökohustuste täitmisega. Kolme kuu möödudes otsustab sekretär juhatajalt palka juurde küsida, kuna töökohustuste hulk on suurenenud ja lisandunud ajutine töökohustus on sujuvalt muutunud põhitööks. Läbirääkimiste tulemustena tõsteti sekretäri palka veel 10%, millega sekretär pole aga rahul. Kuidas peaks sekretär käituma?
Võimaluse korral palun põhjendage, miks just nii valisite.
Your answer
Situatsioon 13
Olete ettevõtte juht ja saate kõne oma kliendilt, kes soovib saada taustainfot ühe konkureeriva ettevõtte kohta. Te teate, et ühel Teie töötajal on olnud väga halb kogemus selle ettevõttega. Kuigi Teil isiklikult konkureeriva ettevõtte kohta kaebusi ei ole, siis kuidas käitute?
Võimaluse korral palun põhjendage, miks just nii valisite.
Your answer
Situatsioon 14
Teie ettevõte võõrustab suurt gruppi külalisi välisriigist. Ülemus teeb Teile ülesandeks leida sobiv ööbimiskoht, kus oleks olemas kõik vajalikud teenused ning mis ei asuks väga kaugel teie kontorist. Alles hiljuti on Teie sugulane alustanud majutusteenuse pakkumisega ning seal on olemas kõik, mida on Teil vaja. Alles alustanud ettevõtjana oleks Teie pakkumine temale väga oluline, kuigi tegemist ei ole just kõige odavama hinnaklassiga. Kuidas käituksite?
Võimaluse korral palun põhjendage, miks just nii valisite.
Your answer
Situatsioon 15
Ettevõte tegeleb riiete müügiga. Mõned kuud tagasi palgati tööle uus teenindaja, kes oma olemuselt on väga sobiv müügitööks. Uue teenindaja müügitulemused on olnud väga head. Samas on ka selgunud, et uue müüja müügiedu seisneb tema suurepärases oskuses müüa (ehk “pähe määrida”) klientidele riideid, isegi kui need kliendile ei sobi või mida kliendil otseselt polnudki plaanis osta. Mida peaks juhataja tegema?
Võimaluse korral palun põhjendage, miks just nii valisite.
Your answer
Situatsioon 16
Ettevõttel on traditsiooniks kinkida iga kooliaasta alguses lastega töötajatele koolitarvete kinkepakk. Sel aastal otsustas ettevõte enne kooliaasta algust koolitarvete kinkimisest loobuda. Kuna koolitarvete kinkimine oli peredele suureks abiks olnud ning aastaid tagasi lubati et see traditsioon saab olema iga-aastane, otsustasid osad töötajad õigluse jaluleseadmiseks võtta oma lastele ettevõtte kontorist kaasa ebaolulise maksumusega kontoritarbeid (paber, pastakad, pliiatsid jms). Kuidas Te suhtute töötajate käitumisse?
Võimaluse korral palun põhjendage, miks just nii valisite.
Your answer
Situatsioon 17
Alustasite tööd personalispetsialistina uues kohas, kus esmaseks tööülesandeks on uue töötaja valimine. Lisaks soovitajatele helistamisele palub Teie ülemus Teil teha kanditaatide taustauuring läbi sotsiaalmeedia. Taustauuringu tegemiseks pakub ülemus välja värbamisprotseduuri ajaks tööle soovijate lisamise Facebooki sõbralisti. Juhul, kui töölekandideerija aktsepteerib Facebookis sõrakutse, avaneb personalijuhile võimalus avaramaks ülevaateks kandidaadi isiklikust eraelust, mille nüansse värbamisprotseduuris suure tõenäosusega ei ilmneks. Kuidas suhtute antud ettepanekusse?
Võimaluse korral palun põhjendage, miks just nii valisite.
Your answer
Situatsioon 18
Ettevõttes viiakse läbi töötajate hindamine, mis on aluseks tulemuspalga määramisel. Teie otsene ülemus delegeerib oma alluvatele ka selliseid ülesandeid, mis ei ole nende töökohustuseks. Kui töö on töötajate poolt tehtud, esitab ta tehtud töö oma ülemustele, jättes mainimata alluvate panuse. Sellise käitumise tulemusena on tema tulemuspalga suurus tunduvalt suurem kui Teil. Kuidas käituksite?
Võimaluse korral palun põhjendage, miks just nii valisite.
Your answer
Situatsioon 19
Kuulute ettevõtte juhatusse, mille müügitulemus on drastiliselt vähenenud ja see on seadnud ettevõtte majanduslikult keerulisse olukorda. Üha raskemaks on muutunud ka töötajatele palkade väljamaksmine. Vaatamata firma raskele olukorrale teeb juhatuse esimees ettepaneku dividendide maksmiseks. Selle otsuse vastuvõtmine võib kaasa tuua osade töötajate koondamise või uue pangalaenu võtmise. Kuidas hääletaksite Teie?
Võimaluse korral palun põhjendage, miks just nii valisite.
Your answer
Situatsioon 20
Ettevõtte territooriumi valvavad neli koera. Majandusaasta teises pooles haigestub kaheksa aastane valvekoer, kes on kogu oma elu valvanud ettevõtte territooriumi väga hästi. Loomaaarsti sõnadekohaselt kulub koera ravimiseks üsnagi suur summa, ning koera kõrgest east tingituna ei saa olla ravitulemustes kindel. Nii suurt raviraha pole paraku võimalik ka tasuda koerte ülalpidamiseks ja toitmiseks ettenähtud summade arvelt. Kuidas peaks ettevõtte juhatus otsustama koera edasise saatuse osas?
Võimaluse korral palun põhjendage, miks just nii valisite.
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service