Структура и потребе туриста
Структура гостију
Туристи најчешће користе услугу
Просечан бој ноћења гостију
Једно ноћење
Седам или више ноћења
Набројте места из којих вам долазе гости
Your answer
Просечна потрошња по одраслом госту
Износи су у еврима
Наведите додатне ванпасионске садржаје које гости практикују
Your answer
Гости најчешће купују:
Како су гости сазнали за ваше домаћинство
Шта вам недостаје?
Да ли постоје садржаји које туристи траже а чијом набавком или реализациојом програма би имали квалитетнију понуду и добили више гостију?
Пословни профили
Ако имате информацију чиме се баве ваши гости или којих су занимања, наведите најчешће
Your answer
Дадатно
Додаjте детаље за које мислите да би помогли у креирању промотивне кампање за ваше домаћинство
Your answer
Чиме су гости код вас највише задовољни?
Опишите детаље због којих гости долазе код вас.
Your answer
Означите за које начине промоције сте тренутно заинтересовани
Назив домаћинства, место и општина
Your answer
Email
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google.