Лабораторијски техничар
Драги ученици,

Надамо се да ће вам овај тест помоћи да се успешно припремите за предстојећи матурски испит. Питања на овом тесту су преузета из Приручника за полагање матурског испита у образовном профилу лабораторијски техничар.

Највећи број бодова који можете да добијете на тесту је 100.

Одговори на питања и начин бодовања тачних одговора су прилагођени систему који користимо за израду теста и нису у потпуности једнаки онима на испиту.

Сваки задатак пажљиво прочитајте, размислите о томе шта се у задатку тражи и пратите упутства о начину на који треба да га решите. Тест можете радити више пута.

Желимо Вам много успеха у раду!
1) Електрофорезом серумских протеина настаје:
1 point
Clear selection
2) Интернационала јединица се дефинише као количина каталитичке активности ензима која трансформише:
1 point
Clear selection
3) Шарлах је осипна грозница изазвана:
1 point
Clear selection
4) Интерференција је однос два вируса:
1 point
Clear selection
5) Биолошки вектор код маларије је:
1 point
Clear selection
6) Положај споре код Clostridium tetani је:
1 point
Clear selection
7) Тирков раствор се користи за:
1 point
Clear selection
8) Формирани коагулум у крвном суду:
1 point
Clear selection
9) Упоредити крвну плазму и серум. Крвна плазма и серум се:
2 points
Clear selection
10) Хормони који учествују у регулацији концентрације калцијума су:
2 points
Колона 1
ADH
паратхормон
витамин Е
калцитонин
кортизол
Clear selection
11) Хитне анализе код акутне реналне инсуфицијенције су:
2 points
Колона 1
LDH
седимент урина
билирубин
креатинин
амилаза
Clear selection
12) Примарно стерилни узорци су:
2 points
Колона 1
крв
спутум
ликвор
фецес
брис
Clear selection
13) За бацил туберкулозе није карактеристично:
2 points
Колона 1
Бацил туберкулозе се приказује специјалним бојењем по Цил-Нилсену.
Узрочник туберкулозе је анаеробна бактерија.
За раст тражи специјална хранилишта, али је најпогоднија Левенштајнова.
Потпуна морфологија колонија се посматра после 3-8 недеља.
Колоније бацила туберкулозе су здепасте, неравне, беле, жуте.
Кохов бацил је неотпоран на бројне физичке и хемијске агенсе.
Clear selection
14) Грам позитивне бактрије су:
2 points
Колона 1
Стафилокок
Псеудомонас
Ешерихија коли
Стрептокок
Микобактријум туберкулозе
Clear selection
15) Особа крвне групе А Rh(D)+ може примити трансфузију еритроцита крвне групе:
2 points
Колона 1
нулте Rh(D)-
АB Rh(D)+
B Rh(D)-
А Rh(D)-
Clear selection
16) Особа крвне групе АB Rh(D)- може примити трансфузију еритроцита крвне групе:
2 points
Колона 1
нулте Rh(D)+
АB Rh(D)+
нулте Rh(D)-
А Rh(D)-
Clear selection
17) Главна циљна ткива инсулина су:
3 points
Колона 1
1. бубрези
2. срце
3. мишићи
4. панкреас
5. јетра
6. масно ткиво
7. слезина
18) У лабораторијским анализама, ретикулоцитоза се јавља код:
2 points
Колона 1
апластичне анемије
хемолитичких анемија
хипосидеремијске анемије
повећаног стварања Ер у костној сржи
код свих понуђених одговора
Clear selection
19) Код пернициозне анемије:
2 points
Колона 1
надокнада витамина B12 per os повећава број еритроцита
витамин B12 се мора давати парентерално до краја живота
адекватно лечење доводи до ретикулоцитозе
можемо спровести терапију давањем фолне киселине
Clear selection
20) Aко пацијент болује од хипосидеремијске анемије у лабораторији има:
2 points
Колона 1
леукопенију
повишен TIBC
повишен MCV
снижен феритин
Clear selection
21) Изабери у којим ситуацијама се ради Активисано парцијално тромбопластинско време (aPTT).
2 points
Колона 1
за скрининг тромбоцитне фазе
за праћење ефеката терапије хепарином
за скрининг дефицита антихемофилног глобулина А и Б
за скрининг ефеката антитромбоцитне терапије
Clear selection
22) Који прозирни цилиндри у седименту урина састављени од Tamm-Horsfal-овог протеина
1 point
Clear selection
23) Графички поступак приказивања контролних резултата и евалуације да ли примењени мерни поступак задовољава представља :
1 point
Clear selection
24) Ако пацијент пије оралне антикоагулантне лекове, ефекат истих пратимо одређивањем:
1 point
Clear selection
25) Вакцина против дифтерије даје се као комбинована вакцина ДТП, против још две болести:
1 point
Clear selection
26) У размазу крви код здравих, од ћелија еритроцитне лозе присутни су:
2 points
Clear selection
27) Према обојености цитоплазме, еритроцити на крвном размазу могу бити:
1 point
Clear selection
28) Како се обележавају антигени?
2 points
" О " (о антиген)
"H" ( ха антиген)
Флагеларни антиген
Соматски антиген
Clear selection
29) Најсерије менингитидис обично су распоређене у
2 points
Clear selection
30) Вакцину против колере, по нашим прописима примају:
2 points
Clear selection
31) Бројевима од 1-4 означите редослед поступка бојења крвног размаза методом Маy-Grunwald-Giemsa
4 points
1
2
3
4
испрати дестилованом водом
оставити боју да стоји 20 минута
фиксирати Меј Гринвалд бојом
прелити разблаженом Гимза бојом
32) Концентрацију хемоглобина на фото-колориметру читамо употребом
2 points
Clear selection
33) Одређивањем крвне групе ,,техником на плочици" добијени су резултати наведени у таблици. Знак плус значи присутну аглутинацију, У колони означити крвну групу којој одговарају добијени резултати:
4 points
А
Б
АБ
О
Анти А + Анти- Б+ Анти- АБ+
Анти А- Анти- Б- Анти- АБ-
Анти А+ Анти-Б- Анти- АБ+
Анти А - Анти Б + Анти АБ +
34) На левој страни су наведени медицински појмови, а са десне стране њихова објашњења. У колони означити који појам припада ком објашњењу:
2 points
снижена концентрација глукозе у крви
присуство глукозе у урину
хипогликемија
глукозурија
35) Са леве стране су наведене методе за одређивање креатинина, а са десне стране њихови принципи. У колони означити који принцип припада којој методи:
2 points
мерење апсорбанција у 20-ој и 80-ој секунди након додатка алкалног пикрата
таложење протеина помоћу трихлорсирћетне киселине
Jaffe метода са депротеинизацијом
Jaffe метода - кинетички приступ
36) У првој колони табеле дати су називи крвних група а у другој присутна антитела у серуму. Означите крвне групе којој одговара присуство наведених антитела у серуму:
4 points
Анти А и анти Б
Анти А
Анти Б
нема аглутинина
крвна група А
крвна група Б
крвна група АБ
крвна група О
37) Одредити редослед фаза приликом одређивања фибриногена и обележи их бројевима почев од 1.
5 points
1
2
3
4
5
инкубација у воденом купатилу и стварање фибринских нити
мерење интезитета настале боје
разблаживање плазме физиолошким раствором
додавање фибринских нити у биуретски реагенс
додавање CaCl2
Clear selection
38) Са леве стране су наведени липопротеини, а у колонама су њихове особине. Означите који липопротеини припадају којим особинама.
5 points
транспортују естре холестерола из перифиних ткива до јетре
липопротеини интермедијарне густине
транспортују ендогене липиде од јетре до ткива
транспортују липиде од интестинума до ткива
липопротеини мале густине
хиломикрони
VLDL
IDL
LDL
HDL
Clear selection
39) На левој страни су наведени ензими, а у колонама супстрати карактеристични за наведене ензиме.У колони означити супстрат који одговара датом ензиму.
6 points
малтоза
триацилглицерол
мокраћна киселина
уреа
скроб
протеин
малтаза
липаза
амилаза
уриказа
уреаза
пепсин
Clear selection
40) Са леве стране су наведени протеини, а у колони фракције електрофоретског раздвајања протеина плазме. Означити у колони протеин који се у тој фракцији налази:
6 points
албуминска
α1-глобулинска
α2-глобулинска
β1-глобулинска
β2-глобулинска
γ-глобулинска
IgG
албумин
фибриноген
α-фетопротеин
хаптоглобин
трансферин
Clear selection
41) Одредити редослед фаза приликом синтезе билирубина и обележи их бројевима почев од 1.
6 points
1
2
3
4
5
6
отварање протопорфиринског прстена
стварање биливердина
транспорт билирубина до јетре и синтеза коњугованог билирубина
одвајање хема од протеинског дела
редукција биливердина
везивање билирубина за албумин и стварање некоњугованог билирубина