Prijavni obrazec Zdrava zabava / Healthy fun application form
Z veljavnim študentskim statusom za leto 2023/2024 se lahko včlaniš v program Zdrava zabava in se BREZPLAČNO udeležiš programa rekreacije ter drugih aktivnosti.

With valid student status for the year 2023/2024, you can join the program Healthy fun and participate in the recreation program in other activities for FREE.
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Številka kartice / Card number
Pusti prazno, če še nisi včlanjen/-a / Leave it empty if you are not registered
Priimek / Surname *
Ime / Name *
Telefonska številka / Telephone number
Naslov / Address *
E-mail *
Datum Rojstva / Date of birth *
MM
/
DD
/
YYYY
Vrsta šolanja / Type of study *
Fakulteta / Faculty *
Letnik *
PRISTOPNA IZJAVA / FORM CONFIRMATION AND WAIVER OF LIABILITY(read carefully before signing) *
Izjavljam, da sem psihofizično in zdravstveno sposoben/na za udeležbo pri športnih programih: ŠPORTNE REKREACIJE, UNIVERZITETNE LIGE, TURNIRJI IN OSTALA TEKMOVANJA, POHODNIŠKIH, KOLESARSKIH IN OSTALIH IZLETIH, VODENE VADBE (aerobika, samoobramba, vodeno plavanje itd.), ZAČETNIH ALI NADALJEVALNIH TEČAJIH, ŠPORNTIH ŠOL, ADVANTUR itd., OSTALO.Izjavljam, da se strinjam z vključitvijo v program Zdrave zabave, ki potekajo v okviru Univerzitetne športne zveze Primorske (UŠZP) in njenih partnerjev ter sem seznanjen/a s splošnimi nevarnostmi pri izbrani športni vadbi. Z vpisom v program prevzamem nase vsa tveganja, ki so povezana s programom, glede kakršnekoli nevarnosti poškodb ali škod, ki bi jih lahko utrpel/-a kot udeleženec v tem programu, vključno z vsemi predvidljivimi in nepredvidljivimi tveganji samega programa, z namenom, da zaščitim program in njegove organizatorje od katerega koli zahtevka s strani moje družine, mojih dedičev ali mojih svojcev, ki bi jih lahko sprožili kot posledica mojega vpisa in sodelovanja na tem programu. Izjavljam, da sem prostovoljno podpisal/a ta obrazec. Z mojim podpisom izjavljam, da izključujem organizatorje in njihove vaditelje od kakršnihkoli odgovornosti in prevzamem nase vsa tveganja, ki so povezana s programom, glede kakršnihkoli nevarnosti, poškodb, škod ali smrti, ki bi jih lahko utrpel zaradi svoje malomarnosti. Izjavljam, da sem prebral in da sem bil seznanjen z vsebino obrazca za potrditev in oprostitev odgovornosti, preden sem ga podpisal. S podpisom potrjujem, da so podatki, ki sem jih vpisal/-a v obrazec, resnični. Podajam privolitev za obdelavo svojim osebnih podatkov in soglašam, da sme Univerzitetna športna zveza Primorske (UŠZP) kot upravljavec zbirk osebnih podatkov pridobljene osebne podatke uporabiti in obdelovati v skladu z veljavno zakonodajo ter z namenom vodenja evidenc o udeležencih na projektu in obveščanja o aktivnostih in urnikih v zvezi z posamezno prijavo. Prijava na športne novice UŠZP □  Seznanjen sem s tem, da imam skladno s Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov (GDPR) pravico, da zahtevam dostop do osebnih podatkov, zahtevam popravek ali izbris osebnih podatkov ali omejitev obdelave in da imam pravico do ugovora obdelave, pravico do prenosljivosti podatkov, da privolitev kadarkoli prekličem z obvestilom po elektronski pošti in pravico do pritožbe pri nadzornem organu. Podana privolitev začne veljati z dne podpisa in velja do preklica. Vaše osebne podatke bomo obdelovali največ 5 let od podane privolitve. Informacije o upravljavcu ter druge informacije v zvezi z uporabo in varovanjem osebnih podatkov dobite v prostorih UŠZP-a na Čevljarski 27 v Kopru ter na info@uszp.si.    ENG  ---->>  The undersigned declare, that I am completely aware of the dangers associated with sports programs operating under the Univerzitetna športna zveza Primorske (UŠZP) and its partners. By signing this form I declare that I am aware of the general dangers in the selected sport practice. I declare that I have physical and mental health and I am able to participate in sports programs: a) SPORT RECREATION (basketball, volleyball, futsal, badminton, table tennis, swimming, air rifle shooting, bowling etc.)b) UNIVERSITY LEAGUE, TOURNAMENTS AND OTHER COMPETITIONSc) WALKING, CYCLING AND OTHER EXCURSIONSd) GUIDED EXERCISE (aerobics, self defense, swimming etc.)e) BEGINNERS OR ADVANCED COURSES, SPORT SCHOOLS, ADVENTURES ETC. I declare, that I agree to engage in the program Zdrava Zabava (operated by the University Sport Union of Primorska and its partners) and that I, with the entry of this program, assume all risks associated with the program, the risk of any injuries or damage I might suffer as a participant in this program, including all foreseeable and unforeseeable risks of the program itself, in order to protect the program and its organizers from any claim by my family, my heirs or my relatives, which could be triggered as result of my enrollment and participation in this program. I declare that I am of age and legally competent, or that I got the approval of parents or guardians to sign this form for confirmation and waiver of liability. At the same time, I declare that I voluntarily signed this form. With my signature, I declare to exclude the organizers and their exercisers of any responsibility and accept upon myself all risks associated with the program (injury, damage or death) that may be suffered as a result of my negligence. I declare that I have read and that I was aware of the content of the form for confirmation and waiver of liability, before I signed.
INFO MAIL UŠZP *
Želim prejemati obvestila o izvedbi obštudijskih dejavnosti, razpisih, pozivih, prijavah in dogodkih, ki jih organizira, soorganizira ali podpira UŠZP na zgoraj naveden elektronski naslov. / I want to get info mail for all activities and other notices.
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Uszp.si. Report Abuse