Anketa o zadovoljstvu etažnih lastnikov z svojim upravnikom stavbe
Ovrednotite stopnjo svojega zadovoljstva s storitvami vašega upravnika. *
Zelo zadovoljen
Zadovoljen
Delno zadovoljen
Nezadovoljen
Zelo nezadovoljen
Ne vem
1. Sklicevanje in vodenje Zbora lastnikov ter sestava zapisnika
2. Priprava letnega poročila o upravnikovem delu
3. Izvajanje sklepov etažnih lastnikov
4. Skrb za redno vzdrževanje in obratovanje skupnih delov in naprav stavbe
5. Omogočanje vpogleda etažnim lastnikom v dokumentacijo stavbe
6. Zagotavljanje varnosti sredstev rezervnega sklada
7. Zagotavljanje plačil dobaviteljem
8. Izterjava neplačnikov
9. Skrb za urejenost
Ovrednotite stopnjo svojega zadovoljstva s kvalitetami upravnika. *
Zelo zadovoljen
Zadovoljen
Delno zadovoljen
Nezadovoljen
Zelo nezadovoljen
Ne vem
1. Strokovna usposobljenost zaposlenih
2. Zagotavljanje elektronskega poslovanja
3. Dostopnost
4. Dostopnost in dobra komunikacija
5. Učinkovitost pri opravljanju dela
6. Kakovostno in gospodarno ravnanje
7. Hitrost pri izvajanju opravil
8. Upoštevanje želja in potreb etažnih lastnikov
Ali certifikat Zaupanja vreden upravnik GZS-Zbornice za poslovanje z nepremičninami za vas predstavlja dodano vrednost pri izbiri upravnika? *
Kje ste izvedeli za Anketo o zadovoljstvu etažnih lastnikov? *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google.