แบบทดสอบวิชาสังคมศึกษา
ให้เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว
ชื่อ-สกุล *
ชั้น *
เลขที่ *
1.การปฏิบัติตนในข้อใดถือเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย *
2.ข้อใดไม่ใช่การปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของชุมชน *
3.ถ้าทุกคนในสังคมปฏิบัติตนเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดีจะเกิดผลต่อสังคมอย่างไร *
4.สังคมประชาธิปไตยเมื่อมีความคิดเห็นที่แตกต่างกัน นักเรียนควรปฏิบัติตนอย่างไร *
5.นักเรียนจะแก้ปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในครอบครัวได้อย่างไร *
6.เด็กในข้อใดควรได้รับการคุ้มครองตามหลักสิทธิเด็ก *
7.การปฏิบัติในข้อใดแสดงถึงสิทธิในการมีส่วนร่วม *
8.ถ้านักเรียนพบเด็กถูกทำร้ายร่างกายจะปฏิบัติตนอย่างไร *
9.สถาบันพระมหากษัตริย์มีความสำคัญต่อประชาชนชาวไทยอย่างไร *
10.การพิจารณาพิพากษาคดี เป็นอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานในข้อใด *
11.หากนักเรียนมีสิทธิเลือกตั้งจะเตรียมตัวก่อนการเลือกตั้งอย่างไร *
12.ผู้ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง จะต้องเสียสิทธิในข้อใด *
13.ข้อใดเป็นวัฒนธรรมทางด้านวัถตถุ *
14.วัฒนธรรมการแต่งกายของคนไทยในปัจจุบันแตกต่างจากอดีตอย่างไร *
15.การอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมไทยก่อให้เกิดประโยชน์อย่างไร *
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Jakarnboon School.