APLIKIM PËR PUNË
Pozita *
Të dhëna të përgjithshme
Emri, atësia, mbiemri *
Your answer
Gjinia *
Datëlindja *
MM
/
DD
/
YYYY
Vendlindja *
Your answer
Nënshtetësia *
Your answer
Numri i letërnjoftimit *
Your answer
Gjendja civile *
Telefoni *
Your answer
Emaili *
Your answer
Adresa e banimit *
Your answer
Shkollimi fillor
Prej-Deri *
Your answer
Shkolla *
Your answer
Shkollimi i mesëm
Prej-Deri *
Your answer
Shkolla *
Your answer
Diploma *
Your answer
Shkollimi universitar
Prej-Deri *
Your answer
Universiteti *
Your answer
Diploma *
Your answer
Shkollimi pasuniversitar 1
Prej-Deri
Your answer
Institucioni
Your answer
Diploma
Your answer
Shkollimi pasuniversitar 2
Prej-Deri
Your answer
Institucioni
Your answer
Diploma
Your answer
Përvoja në punë
Përshkruani përvojat më të rëndësishme profesionale (pozitën, kohëzgjatjen, institucionin, arsyen e largimit)
Your answer
Trajnimet dhe kualifikimet
Përshkruani trajnimet dhe kualifikimet më të rëndësishme profesionale (llojin, kohën, institucionin organizues, llojin e certifikimit)
Your answer
Referenca
Përmendni tre referues që do rekomandonin për ju profesionalisht dhe personalisht.
Emri dhe mbiemri *
Your answer
Pozita *
Your answer
Telefoni *
Your answer
Emri dhe mbiemri *
Your answer
Pozita *
Your answer
Telefoni *
Your answer
Emri dhe mbiemri *
Your answer
Pozita *
Your answer
Telefoni *
Your answer
Deklarata mbi vërtetësinë e të dhënave
Përmes kësaj deklarate vërtetoj se informatat e dhëna prej meje në këtë formular janë të plota dhe të sakta. Gjithashtu, unë autorizoj New Age School të kontrollojë vërtetësinë e tyre si edhe të hulumtojë rreth të dhënave të tjera të nevojshme për punësimin tim.
*
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service