אנו שמחים להזמינכם להיות אורחינו ולהצטרף לביקורו של Prof. Keith Jones בחוג למתמטיקה-פיזיקה, המכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין, ירושלים

לצורך הערכות ראויה אנו מבקשים להירשם מראש
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question