แบบสำรวจความต้องการลูกค้า ในกิจกรรม/ค่ายวิทยาศาสตร์ บริษัท เดอะ ไวท์รูม เอนเทอร์ไพรส์ จำกัด
แบบสำรวจนี้จัดทำเพื่อสำรวจความต้องการของลูกค้าในการเข้าร่วมกิจกรรม/ค่ายวิทยาศาสตร์ ข้อมูลนี้จะช่วยในการพัฒนาและออกแบบกิจกรรม/ค่ายให้เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้า แบบสำรวจนี้มีทั้งหมด 4 ตอน
แนะนำบริษัท
บริษัท The White Room Enterprise Co., Ltd. เป็นกิจการเพื่อสังคม ที่มุ่งเน้นการสร้างสรรค์ค่าย (Creative Science Event Organizer) และช้ันเรียนวิทยาศาสตร์ที่ดีที่สุดเพื่อมอบโอกาสในการเข้าถึงชั้นเรียนวิทยาศาสตร์ดี ๆ ให้นักเรียนไทยทุกระดับ โดยทีมงานคุณภาพการันตีโดยรางวัลและทุนการศึกษาจากทั่วมุมโลก กําไรบางส่วนจากการจัดกิจกรรม จะนําไปใช้ในการจัดค่ายเพื่อช่วยเหลือสังคมให้ได้รับการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ที่ดียิ่งขึ้น

The White Room ก่อตั้งขึ้นในปี 2556 โดยกลุ่มนักเรียน นักศึกษาที่หลงรักวิทยาศาสตร์ และได้รับโอกาสต่าง ๆ ในชีวิตจากการเรียนวิทยาศาสตร์ ภายใต้โครงการ The White Room Charity พวกเราเล็งเห็นถึงปัจจัยที่สำคัญต่อการเรียนวิทยาศาสตร์ 2 สิ่ง คือ ความสุข และความสนุก ซึ่งเป็นก้าวแรกของการเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ จึงต้องการสร้างพื้นที่การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ที่สนุก ใช้ประโยชน์ได้จริงให้แก่นักเรียนที่ยังด้อยโอกาส โดยหวังว่าวิทยาศาสตร์จะช่วยเปิดประตูสู่โอกาสในชีวิตให้กว้างขึ้น

ปัจจุบันพวกเรามีผลงานค่ายและกิจกรรมมากกว่า 30 ค่าย/กิจกรรม ซึ่งมีทั้งค่าย/กิจกรรมเพื่อสังคม ซึ่งเป็นค่ายวิทยาศาสตร์แก่นักเรียนด้อยโอกาส และค่าย/กิจกรรมเพื่อการเรียนรู้ ซึ่งเป็นค่ายวิทยาศาสตร์บูรณาการที่จัดให้องค์กรหรือสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ที่สนใจ รวมถึงกิจกรรม/ค่ายที่ทางพวกเราได้จัดขึ้นให้กับผู้ที่สนใจ (เก็บเงินจากผู้เข้าร่วมกิจกรรม)

ตลอดระยะเวลา 6 ปี นับตั้งแต่มีค่าย/กิจกรรมครั้งแรกในปี 2556 พวกเราได้รับการไว้วางใจและสนับสนุนจากองค์กรต่าง ๆ มากมายในการจัดค่ายและกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ อาทิ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) มูลนิธิพลังแห่งการเรียนรู้ บริษัท คริมสัน เอ็ดดูเคชั่น จํากัด สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สถาบันวิทยสิริเมธี (VISTEC) เป็นต้น

The White Room มุ่งมั่นที่จะสร้างการเรียนวิทยาศาสตร์ในฝัน ภายใต้คอนเซปต์ “ถาม สนุก เปิดใจ สร้างโอกาสใหม่ในการเรียนรู้” เพราะเราเชื่อว่าการเรียนรู้ที่สนุก นําไปใช้ได้จริง และการเปิดโอกาสให้เด็กถามจะเป็นก้าวแรกของการเรียนวิทยาศาสตร์ที่ดี ซึ่งเป็นกุญแจสําคัญ ไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทย

รายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://thewhiteroomcharity.org/
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ thewhiteroomcharity@gmail.com
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy