แบบฝึกหัดที่ 4.2การจัดการรูปภาพ
Email address *
เลขที่ *
ชื่อ-สกุล *
แบบฝึกหัดที่ 4.2 การจัดการรูปภาพ
คำชี้แจง ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง
1. ให้นักเรียนบอกขั้นตอนแทรกรูปภาพ ในหน้าหนังสือในโปรแกรม FlipAlbum Vista Pro 7.0 (5 คะแนน) *
2. ให้นักเรียนบอกขั้นตอนการทำให้รูปภาพแสดงผลทั้ง 2 หน้าในโปรแกรม FlipAlbum Vista Pro 7.0 (5 คะแนน) *
3.ให้นักเรียนนำอักษรที่อยู่ด้านขวามือ ที่ตรงกันหรือสัมพันธ์กันมาวางหน้าข้อความที่อยู่ด้านซ้ายมือให้ถูกต้อง (5 คะแนน)
ใช้ตอบคำถามข้อ 3.1-3.5
3.1. หน้าหนังสือด้านซ้าย *
1 point
3.2. การหมุนรูปภาพ *
1 point
3.3. กำหนดให้ภาพแสดงผลทั้งสองหน้า *
1 point
3.4. การเพิ่มสื่อ >รูปภาพ เสียง วีดีโอ *
1 point
3.5. การลบวัตถุที่เลือก *
1 point
4. ให้นักเรียนฝึกปฏิบัติในแทรกรูปภาพในหน้าหนังสือ จำนวน 5 ภาพ แล้ว ให้ Print Screen หน้าจอ (แคปภาพหน้าจอ) (5 คะแนน)
ส่งงานภาพหน้าจอที่นี้ ไม่เกินคนละ 5 ภาพ *
Required
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. - Terms of Service