แบบประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการด้านกำลังพลของผู้ปฏิบัติงานด้านกำลังพลของหน่วย
แบบสอบถามนี้จัดทำขึ้นเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลความพึงพอใจต่องานบริการด้านกำลังพลในหน่วยของท่าน ซึ่งจะนำไปสู่การปรับปรุงคุณภาพงานและการบริการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นมาตรฐานต่อไป มีทั้งหมด ๓ ตอน
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจต่องานบริการด้านกำลังพล
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะอื่น ๆ
ข้อมูลบุคคลที่เป็นผู้ประเมินจะถูกเก็บเป็นความลับ
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
เลขประจำตัวข้าราชการ
ระบุหมายเลขประจำตัว 10 หลัก
ชั้นยศ
เพศ
สังกัด
ระบุสังกัดของท่าน
หน่วยกำลังพลที่ประเมิน
จำนวนครั้งที่มาใช้บริการหน่วยนี้
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. - Terms of Service - Additional Terms