ESOGÜ Eğitim Fakültesi Öğrenci Memnuniyet Anketi
Değerli Öğrencilerimiz,
Sizlerin görüşleri Fakültemizin daha nitelikli eğitim-öğretim yürütmesinde büyük önem taşımaktadır. Sizlerden gelen cevaplar doğrultusunda değerlendirilecek olan bu anket, Fakültemizin işleyişini daha iyi gerçekleştirmeyi hedeflemektedir. Bu sebeple bizimle içten cevaplarınızı paylaşmanız çok değerlidir. Ankette kişisel bilgilerin yer aldığı kısım ile birlikte 6 (altı) başlık altında toplanan toplam 46 maddeyi cevaplandırmanız beklenmektedir. Cevaplama süresi yaklaşık 10-12 dakika sürecektir.

Sağlıklı günlerde buluşma temennisiyle Fakültenize olan katkılarınız için teşekkür ederiz.

https://egitim.ogu.edu.tr/

ESOGÜ Eğitim Fakültesi Dekanlığı
Cinsiyetiniz *
Öğrenim Gördüğünüz Program *
Sınıf Düzeyiniz *
Programınızın / Anabilim Dalının İşleyişine Yönelik Memnuniyet [Bu kısımda programınız yer aldığı Bölüm / Anabilim Dalı ile ilgili memnuniyetiniz belirlenecektir.] (https://egitim.ogu.edu.tr/Sayfa/Index/22/bolumler) *
Hiç Katılmıyorum (1)
Katılmıyorum (2)
Kararsızım (3)
Katılıyorum (4)
Tamamen Katılıyorum (5)
Öğrenim gördüğüm program yöneticisine (Anabilim Dalı Başkanı) kolaylıkla ulaşabilirim.
Öğrenim gördüğüm programın öğretim elemanları tarafından değer görürüm.
Öğrenim gördüğüm program akademik olarak nitelikli bir yere sahiptir.
Öğrenim gördüğüm program etkinliklerine aktif öğrenci katılımı sağlanır.
Öğrenim gördüğüm programın web sayfası etkili olarak kullanılır.
Öğrenim gördüğüm programın duyuruları etkindir.
Öğrenim gördüğüm programın yönetimi Pandemi sürecinde etkin hareket etmiştir.
Danışmanımla iletişimim güçlüdür.
Danışmanım kayıt konusunda destek sağlar.
Danışmanım akademik gelişimim konusunda katkı sağlar.
Öğrenim gördüğünüz programın yönetimi ve işleyiş ile ilgili diğer görüş ve önerileriniz:
Öğretim Elemanlarına Yönelik Memnuniyet [Bu kısımda derslerinizi yürüten öğretim elemanları ile ilgili memnuniyetiniz belirlenecektir.](https://egitim.ogu.edu.tr/Sayfa/Index/23/akademik-personel) *
Hiç Katılmıyorum (1)
Katılmıyorum (2)
Kararsızım (3)
Katılıyorum (4)
Tamamen Katılıyorum (5)
Öğretim elemanlarının öğrencilere yönelik tutumları olumludur.
Öğretim elemanları ile iletişim kurmak kolaydır.
Öğretim elemanları ders saatlerini verimli kullanır.
Öğretim elemanları dersinde yeterli kaynaklar önerir.
Öğretim elemanları dersinde çeşitli yöntem-teknikler kullanır.
Öğretim elemanları öğretmenlik konusunda bana rol model olur.
Öğretim elemanları yeterince motivasyon sağlar.
Öğretim elemanları ölçme-değerlendirmeyi dersin içeriklerine uygun yürütürler.
Öğretim elemanları ders içeriklerine göre ödevler verirler.
Öğretim elemanları yeterince geri bildirim verirler.
Öğretim elemanları pandeminin getirdiği dezavantajları en aza indirmiştir.
Öğretim elemanları uzaktan öğretime uygun içerikler sunmuştur.
Öğretim elemanları uzaktan öğretimi çeşitli yöntemlerle zenginleştirmiştir.
Öğretim elemanları ile ilgili diğer görüş ve önerileriniz
Eğitim-Öğretim Sürecine ve İşleyişe Yönelik Memnuniyet *
Hiç Katılmıyorum (1)
Katılmıyorum (2)
Kararsızım (3)
Katılıyorum (4)
Tamamen Katılıyorum (5)
Ders programları ihtiyaçlara uygun şekilde hazırlanır.
Ders programları öğrencilere zamanında duyurulur.
Sınavlar öğrencilere zamanında duyurulur.
Fakülte web sayfası sürekli güncel tutulmaktadır.
Fakülte web sayfası kullanıcı dostudur.
Fakülte sosyal medya hesapları (Facebook ve instagram) etkin kullanılmaktadır.
Ders içerikleri mesleki gelişimime katkı sağlar niteliktedir.
Ders içerikleri günceldir.
Seçmeli dersler yeterli çeşitliliğe sahiptir.
Aldığım dersler iletişimimi güçlendirmektedir.
Ders dışı faaliyetler (seminer, söyleşi, çevrimiçi etkinlik vb.) gerçekleştirilir.
Eğitim-Öğretim Süreci ile ilgili diğer görüş ve önerileriniz
Uzaktan Öğretim Sürecine Yönelik Genel Memnuniyet *
Hiç Katılmıyorum (1)
Katılmıyorum (2)
Kararszım (3)
Katılıyorum (4)
Tamamen Katılıyorum (5)
Uzaktan öğretim süreci verimli olarak gerçekleştirilmiştir.
ESUZEM sisteminde canlı derslere katılımımı etkileyecek ölçüde teknik aksaklık yaşanmadı
Yüz yüze eğitime geçildiğinde uzaktan öğretim destekli yürütülmelidir.
Salgın sonrası dönemde dersler tamamen yüz yüze yürütülmelidir.
Salgın sonrası dönemde dersler tamamen uzaktan yürütülmelidir.
Uzaktan Öğretim Süreci ile ilgili diğer görüş ve önerileriniz
Fakültemin öğrencisi olmaktan memnunum. *
Fakültenizle ilgili sizi en çok mutlu eden 3 (üç) nedeni belirtiniz. *
Fakültenize karşı olumsuzluk duymanıza sebep olan 3 (üç) nedeni belirtiniz. *
Memnuniyet anketimizi doldurduğunuz için teşekkür ederiz.
Fakültemizle ilgili dilek, temenni ve şikâyetleriniz için aşağıdaki adresteki görüş formunu doldurabilirsiniz.
https://egitim.ogu.edu.tr/Sayfa/Index/111/gorus-ve-oneri-formu
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy